ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Успешни директори школа и вртића се припремају за полагање испита за лиценцу

Успешни директори школа и вртића укључени су у програм припреме за полагање испита за лиценцу. Укупно 250 директора у току дводневног рада бавиће се темама вођства у установи, унапређивањем рада тела и тимова,  вредновањем квалитета наставе и учења, самовредновањем рада установа и развијањем одговорности за квалитет и ефикасност рада у установи.

Петогодишње искуство спољашњег вредновања показало је да су ове теме потребне свим директорима установа, без обзира на квалитет њиховог рада и искуство у руковођењу.

У уводном пленарном делу програма представници МПНТР дали су потребна тумачења за примену новина у ЗОСОВ-у, а остале теме се реализују кроз интерактивни рад. Сви учесници овог програма добиће прецизна упутства за израду истраживачког рада и портфолиа, са којима ће приступати испиту за лиценцу. У зависности од територијалног распореда школа, ове припреме се реализују у Београду (23. и 24. новембра 2017.), Крагујевцу (29. и 30. новембра 2017.) и Зрењанину (7. и 8. децембра 2017.).

Иако је обавеза стицања лиценце за рад директора била прописана још 2003. године, ова системска активност није била реализована. На иницијативу министра просвете, науке и технолошког развоја, именована је радна група која је припремила програм припреме и критеријуме за укључивање директора и њихову обуку.

Први испити за лиценцирање директора очекују се у марту 2018. године, по доношењу правилника којим ће бити уређена сва питања од значаја за стицање лиценце за директоре.

Loading