ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Успостављање Јединице за координацију инклузивног образовања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ у Србији расписали су јавни позив за ангажовање сарадника у Јединици за координацију инклузивног образовања, која треба да се успостави у оквиру Министарства. Сврха Јединице је континуирано унапређивање раног развоја и инклузивног приступа на свим нивоима образовања у Републици Србији и подршка јачању инклузивних политика у области образовања у раном детињству и раном развоју. Образовање у раном детињству и рани развој, као и инклузивно образовање постављени су као приоритети образовне политике и укључени су у законску регулативу донету у периоду 2009-2013. године. Њихова имплементација је кључна за остваривање дечјих и људских права, социјалну инклузију и развој људског капитала. Успостављање Јединице за координацију инклузивног образовања резултат је партнерског пројекта који је развијен током 2012. године између Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Црвеног крста, Канцеларије УНИЦЕФ-а за Србију и осталих партнера у образовном сектору уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).

Рок за подношење пријава је 20. јануар 2015. године, а могу се пријавити сви заинтересовани грађани Републике Србије који испуњавају посебне услове у вези са образовањем и радним искуством који су наведени за сваку од позиција (сарадник за рани развој, сарадник за инклузивно образовање, асистент).

Детаљан опис задатака и активности за сваку од позиција, као и посебни

услови које кандидати треба да испуњавају у погледу образовања, радног искуства, знања, вештина и способности, налазе се у оквиру јавног позива http://www.www.prosveta.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/opsti/1692-javni-poziv-za-angazovanje-saradnika-u-jedinici-za-koordinaciju-inkluzivnog-obrazovanja.

Loading