ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Успостављена Мрежа практичара за подршку предшколском васпитању и образовању

Пројекат “Успостављање Мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању за 2016/2017. и 2017/2018. годину“ реализован је као заједничка иницијатива Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, УНИЦЕФ-а и Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.      

Циљ Мреже практичара је да допринесе унапређивању квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања, подржи развој квалитетних програма и политика и ширење добре иновативне праксе међу установама, пружи подршку развоју инклузивне праксе на нивоу предшколске установе/васпитне групе, као и на локалном нивоу.

Пројектом је планирано да Министарство у сарадњи са академским институцијама, заводима и партнерима ради на јачању професионалних капацитета 50 кандидата изабраних на основу јавног позива. То је подразумевало анализу потреба за професионалним оснаживањем, развијање и реализацију програма изградње капацитета потенцијалних кандидата за Мрежу практичара у складу са савременим приступима теорији и пракси предшколског васпитања и образовања, актуелним националним и међународним документима образовне политике, као и планираним реформским активностима.

Кроз досадашње активности Пројекта, спроведен је Јавни позив за укључивање заинтересованих лица у Мрежу практичара за подршку предшколском васпитању и образовању за 2016/2017. и 2017/2018. годину, образована Комисија, сачињени критеријуми и извршена селекција 50 кандидата, односно утврђена Листа лица која ће бити укључена у двогодишњи програм обуке у првој фази процеса формирања Мреже практичара. Такође, извршена је селекција и ангажовање координатора Мреже практичара и урађена анализа потреба за обуком изабраних лица и конципиран Програм изградње капацитета.

Од јуна 2017. до фебруара 2018. године реализоване су четири обуке и један стручни сусрет практичара са циљем хоризонталног учења: “Савремена концепција предшколског васпитања и образовања” (2-3.06. 2017.), “Хоризонтално учење – простор и слика о детету” (24. 11. 2017.), „Од теоријско-вредносних полазишта до реалног програма“, (22. 12. 2017.), “Подршка практичарима у вођењу промене у контексту дечјег вртића”(26-27. 01. 2018.), “Пројектни приступ учењу” (28. 02. 2018.).

Решењем министра број: 612-00-00396/2018-07, од 8.06.2018. године, програм обуке „Успостављање мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању“ стављен је на листу програма од јавног интереса.

Између обука, практичари су имали задатке које су обављали самостално или у малим групама. Након сваке обуке попуњавали су листе за евалуацију чији резултати су коришћени за конципирање наредне обуке и дефинисање задатака. Сачињен је Извештај о евалуацији Пројекта и у договору са представницима партнерских институција конципирани финални задаци и обједињени прилози кандидата који документују њихово ангажовање и учење током пројекта.

На основу увида у документацију о учешћу и реализованим задацима кандидата у Мрежи практичара, представници партнерских институција су констатовали да су сви кандидати задовољили договорене критеријуме и редовно присуствовали обукама.

Листа лица и пратећa Одлука објављени су на сајту министарства на линку https://prosveta.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/

 

Loading