ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Усвојен Акциони план за науку и технолошки развој

На предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Влада Републике Србије усвојила је, на седници одржаној 30. јула 2018. године, Акциони план за спровођење Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године – “Истраживање за иновације“.

Акционим планом су, на основу анализе постојећег стања и кључних проблема са којима се као друштво сусрећемо, утврђене мере за унапређење изврсности и релевантности у области науке и екосистема иновација у оквиру посебних циљева дефинисаних Стратегијом до 2020. године, као и инструменти и смернице за њихово остварење.

Акционим планом оствариће се мисија Стратегије у циљу успостављања делотворног националног истраживачког и иновационог система интегрисаног у Европски истраживачки простор, који се ослања на партнерства у земљи и иностранству и доприноси економском расту, подизању конкурентности привреде, друштвеном и културном напретку, подизању стандарда грађана и квалитету живота.

Текст Акционог плана за спровођење Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године – “Истраживање за иновације“ биће објављен у Службеном гласнику и доступан на интернет страници Министарства.

Loading