ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Усвојен Закон о дуалном моделу студија

Скупштина Србија усвојила је данас више закона из области просвете, међу којима су и Предлог закона о дуалном моделу студија и Предлог закона о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација.

Усвојене су и измене и допуне Закона о патентима, Закона о ауторским правима и сродним правима, као и измене и допуне Закона о заштити топографија полупроводничких производа.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић оценио је да ће примена дуалног модела студија донети низ користи за високошколске установе, послодавце и студенте. 

Дуални модел студија допринеће развоју истраживања и иновација јер мање компаније често нису у могућности да формирају истраживачко-развојне тимове, првенствено због недостатка одговарајућег кадра – а ту студенти дуалног модела могу бити спона која би компанијама указала на савремена достигнућа, и подстакла сарадњу универзитета и компанија на реализацији научно-истраживачких пројеката. регионални развој, рекао је министар.

Он је објаснио и да током обављања учења кроз рад послодавци имају непосредан увид у знања и вештине студената и учествују у развоју њихових компетенција, чиме послодавац посредно добија и базу квалитетних потенцијалних запослених.

Законом се прописују обим, период и место реализације студија по дуалном моделу. Предвиђен је однос од 450 часова активне наставе и 450 часова учења кроз рад, што у укупном оптерећењу од 900 часова одговара максималном оптерећењу од 900 часова који је прописан важећим стандардима за акредитацију студијских програма. Закон даје могућност да уколико учење кроз рад није могуће у целини реализовати код послодавца, да се део учења кроз рад реализује на високошколској установи или код неког трећег лица које има материјалне, техничке и кадровске услове за извођење дела учења кроз рад, али искључиво уз сагласност високошколске установе. Под трећим лицима подразумевају се тренинг центри, друга правна лица која реализују обуке, други послодавац, друга високошколска установа и сл.

Заштита права студената на дуалном моделу студија обезбеђена је кроз примену закона којим се уређује високо образовање, закона којим се уређује област рада и безбедности и здравља на раду, закона којим се уређује заштита права интелектуалне својине и Закона о дуалном моделу судија. 

Законом о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација урећује се општи и аутоматски систем признавања квалификација, као и признавања професионалних квалификација за обављање регулисаних професија.

 Закон о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација ће се примењивати од момента приступања Србије ЕУ.

Loading