ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Утврђене злоупотребе запосленог у школи у Пироту

Група за интерну ревизију Министарства просвете, науке и технолошког развоја је током интерне ревизије пословања Млекарске школе са домом ученика „Др Обрен Пејић“ са седиштем у Пироту, указала на значај и потребу увођења финансијског управљања и контроле (значај контролне активности дуплог потписа), чиме  се ризици од ненаменског трошења буџетских  средстава, нецелисходног трошења сопствених средстава и могућност злоупотреба, корупције и сукоба интерес,  своде на минимум.

Поступајући по препорукама ревизора, руководство школе је сумњу на злоупотребу положаја финансијског радника З.М. пријавило Одељењу за привредни криминал и именовало комисију која је испитала околности и чињенице у вези са тим  и о томе сачинила извештај. 

Утврђено је да је  З.М.   финансијски радник у млекарској школској радионици, злоупотребила положај  и оштетила Школу, тако што је у периоду од јануара 2013. до августа 2019. године, на свој и још један рачун пребацивала одређена новчана средства Школе.

Запосленој је данас уручен  закључак о покретању  дисциплинског поступка и решење о удаљењу са рада.

Очекује се поступање осталих државних органа.

Loading