ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Валидност докторских диплома

Министарство просвете, науке и техолошког развоја је мишљења да се тзв „спорне докторске дипломе“ стечене у складу са чланом 128. став 1. Закона о високом образовању из 2005. године, на високошколским установама за које се у складу са чланом 116. став 2. Закона о високом образовању сматрало да имају дозволу за рад, могу сматрати валидним уколико су их издале:
– високошколске установе чији је оснивач Република Србија, а које немају сагласност универзитета на наставни план магистарских студија.
– високошколске установе чији је оснивач друго правно лице, а које немају сагласност универзитета, односно нису прибавиле формалну сагласност надлежног министарства за наставни план магистарских студија.

На овај начин, пре свега, штитимо велики број савесних студената који су стекли звање на високошколским установама на којима раде наставници са дипломама чију је валидност Комисија за акредитацију и проверу квалитета покушала да оспори, али и лица која су стекла докторске дипломе на реномираним државним факултетима, а који су обавестили Министарство да немају одговарајућу сагласност за магистарске студије, као и самих наставника чија се академска каријера на овај начин угрожава.

Подсећамо, Комисија за акредитацију и проверу квалитета оспорила је дипломе о стеченом научном степену доктора наука које су издате од стране високошколских установа које, према процени комисије за то нису имале овлашћење, што је, у складу са чланом 127. став 1. тачка 1 Закона о високом надлежност Министарства. Размера проблема је утолико је већа због чињенице да су оспорене докторске дипломе наставницима високошколских установа које су у претходним акредитационим циклусима биле акредитоване и што је велики број студената стекао високо образовање управо у тим установама.

Министарство је путем информационог система „Доситеј“ затражило од свих високошколских установа достављање одговрајуће сагласности за извођење магистарских студија. Прегледом достављеног материјала, констатовано је да су 11 државних универзитета и факултета и 2 приватна универзитета и факултета обавестили Министарство да немају сагласности универзитета, односно Министарства, на наставни план магистарских студија, међу којима има и реномираних државних факултета за дугом традицијом.

Управо се због тога одлуке КАПК-а да оспори докторске дипломе појединих, али не и свих факултета који немају одговарајућу сагласност, иако је наизглед у питању само формална сагласност, цео поступак чине селективним и не доприносе правној сигурности. Министарство наглашава да је оцену предметних одлука КАПК-а дало на бази досадашњех поступања овог сазива КАПК-а и не искључује да би КАПК-а оспорио и дипломе реномираних државних факултета који немају сагласност универзитета када уђу у поступак акредитације (реакредитације).

Loading