ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Важно је да наставници током наставе на даљину бележе запажања о напредовању ученика

Важно је да наставници структурирају своју педагошку документацију о праћењу ученика како би у континуитету могли да бележе релевантна запажања о њиховом напредовању у учењу.

То се односи на податке о образовном напретку у односу на исходе учења, запажања о залагању ученика, као и на препоруке за даље учење.  Запажања о напредовању у учењу наставници могу бележити у педагошкој документации коју су сами структуирали (писаном и/или електронском облику), користећи систем за праћење ученичких постигнућа кроз друге системе за подршку електронском учењу.

Потребно је да наставници у школама које педагошку евиденцију воде електронским путем, коришћењем есДневника, суштинска и кључна запажања о напредовању у учењу бележе за сваког ученика. У делу који се односи на евидентирање оцена за одабраног ученика (картица „Оцене“) избором опције „Додај активност“, наставник добија могућност да забележи запажања о активностима и напредовању у учењу.

Одељењске старешине имају могућност да приликом дефинисања радне недеље у секцији „Напомена“ наведу да се настава у текућој наставној недељи релизије на даљину.

Школама је раније послат и допис у вези са учењем на даљину, у коме је, између осталог, истакнута обавеза школа и дата упутства за праћење напредовања ученика током периода у коме се учење одвија на даљину.

Loading