ЋИРИЛИЦА | LATINICA

VET MOMENT – АКТУЕЛНИ ТРЕНУТАК СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Агенцијом за квалификације организовало је у среду 31.03.2021. године Завршну конференцију у оквиру Пројекта „Европско осигурање квалитета у стручном образовању и обучавању – националне референтне тачке“ (European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points“ који се реализује донаторским средствима Европске уније кроз програм ЕРАЗМУС +.

Конференција је имала назив VET Moment – актуелни тренутак стручног образовања у Србији и организована је поводом завршетка Пројекта којим је Србија основала Националну референтну тачку за квалитет стручног образовања и обучавања и тиме приступила Европској мрежи Националних референтних тачака.

Циљ конференције био је да се презентују досадашњи резултати рада Националне референтне тачке, новине и планови Министарства и Агенције за квалификације као и досадашњи резултати и планираниране активности најзначајнијих пројеката који се тренутно реализују у Србији а везани су за област стручног образовања.

Конференција је окупила  више од 70 учесника међу којима су били представници свих националних институција задужених за питања развоја и квалитета стручног образовања, представници средњих стручних школа, институција образовања одраслих, цивилног друштва и истраживачке заједнице.

Организујући ову Конференцију Национална референтна тачка остварила је једну од  својих најважнијих функција окупљања стручњака, размене идеја и планова и јачања њиховог међусобног партнерства.

Учесницима Конференције су се током панел дискусије под називом: Актуелни тренутак стручног образовања у Србији – стратешке иницијативе и међународна подршка развоју стручног образовања у Републици Србији, обратили: Милош Благојевић, помоћник министра у Сектору за средње образовање и васпитање и образовање одраслих и Габријела Грујић помоћник министра у Сектору за дуално образовање у име Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Гојко Бановић, руководилац Центра за стручно образовање у име Завода за унапређивање образовања и васпитања, Мирјана Ковачевић, у име Привредне коморе Србије, Иван Стојановић у име Немачке агенције за међународну сарадњу (GIZ), Грегор Мохорчич, вођа пројекта Државна матура, Елидо Бандељ, вођа Пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“, Мирјана Бојанић у име Пројекта „Знањем до посла“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC), Милица Тодоровић, из Центра за образовне политике у име Пројекта „Подршка у развоју и успостављању националног модела дуалног образовања“ и Тина Шарић у име Секретаријата Иницијативе за образовну реформу у југоисточној Европи –  ERI SEE.

У изради концепта Конференције, њиховој организацији и уводном представљању активности Националне референтне тачке учествовали су Радован Живковић, руководилац групе за средње стручно образовање и васпитање и контакт особа Националне референтне тачке Србије и представници Агенције за квалификације Татијана Глишић Милутиновић, руководилац Центра за развој квалификација и подршку секторским већима НОКС-а и Милица Јелић Мариоков, координатор за међународну сарадњу.

Закључујући Конференцију Татијана Глишић Милутиновић истакла је да је сарадња Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Агенције за квалификације на Пројекту била изузетно значајна са аспекта оснивања Националне референтне тачке као чворишта/платформе за укључивање стручњака и кључних актера у области развоја и осигурања квалитета стручног образовања и обучавања, повезивања са националним референтним тачкама других земаља из EQAVET мреже и континуираног усклађивања са политикама ЕУ, док је Радован Живковић, најавио да ће Национална референтна тачка за квалитет стручног образовања и обучавања бити платформа путем које ће се стручњаци из области стручног образовања и обучавања окупљати у циљу размене идеја и планова, неговања културe сарадње и поверења и афирмације Србије као земље у којој се негује стручно образовање највишег квалитета.

Loading