ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Вичек: Политике образовања у Србији обухватају и демократску културу

Државна секретарка Анамарија Вичек представила је праксу Србије у развоју политика образовања у области демократске културе.

Она је, на вебинару за Групу пријатеља за солидарност и инклузију кроз Образовање за глобално грађанство, приказала начин развоја планова и програма наставе и учења и суштину курикуларне реформе која се имплементира од школске 2018/19. године.

Како је нагласила, текућом реформом се уводе опште међупредметне компетенције, које се заснивају на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета.

Међупредметне компетенције су примењиве у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање, те чине основу за целоживотно учење. Једна од једанаест општих међупредметних компетенција за крај како основног, тако и средњег образовања и васпитања у Републици Србији је „Одговорно учешће у демократском друштву““, рекла је државна секретарка.

Вичек је поред развоја политика образовања за глобално грађанство представила и примере пројеката које Министарство просвете, науке и технолошког развоја реализује са школама у оквиру заједничког програма Европске Уније и Савета Европе под називом „Хоризонтална подршка за Западни Балкан и Турску“.

Вебинар за Групу пријатеља за солидарност и инклузију кроз Образовање за глобално грађанство организовала је Сталне делегације Републике Кореје при UNESCO са циљем размене најбољих пракси земаља укључених у ову Групу пријатеља.

 

Loading