ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Видео обука за запослене у установама образовања и васпитања – Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

У циљу унапређивања интерсекторске сарадње у заштити од свих облика насиља која обухватају децу и ученике Радна група Владе Републике Србије за сузбијање насиља у школама као један од својих закључака иницирала  је измене постојећег Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. У складу са закључком Радне групе Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело Измене Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Кључне измене су обухватиле област интерсекторске сарадње, реаговање на ситуације насиља према запосленима у систему образовања, истицање одговорности за благовремено реаговање и поступање школе и породице, унапређивање процедура на нивоу предшколског васпитања и образовања.

Поред обезбеђивања континуираног унапређивања законске регулативе, Министарство посебну пажњу поклања и оснаживању запослених за примену процедура у свакодневном школском контексту.

Како би пружило подршку свим запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама, Министарство је у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију израдило видео обуку у циљу повезивања постојећег Правилника са превентивном педагошком праксом и поступањем у ситуацијама заштите од насиља.

Овим путем користимо прилику да се захвалимо свим сарадницима који су учествовали у изради обуке али и да позовемо све запослене у установама образовања и васпитања да похађају обуку и упознају се са изменама Правилника и његовом применом у пракси.

Видео обука и пратеће упутство  су доступни на ЛИНКУ.

Loading