ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Влада Србије усвојила Акциони план за период од 2023. до 2026. године за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања до 2030. године

Влада Србије усвојила Акциони план за период од 2023. до 2026. године за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године.

Влада Републике Србије усвојила је Акциони план за период од 2023. до 2026. године за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године.

Акциони план на свеобухватан начин представља конкретне мере и активности које треба да доведу до остварења општих и посебних циљева дефинисаних Стратегијом, и доприноси ефективном, кохерентном и сврсисходном планирању ресурса за њихову реализацију.

Током процеса израде Акционог плана спроведен је низ консултативних састанака са релевантним институцијама и телима у области образовања и васпитања у Републици Србији, укључујући и представнике приватног и цивилног сектора.

ПРЕУЗМИТЕ:

Акциони план за период од 2023. до 2026. године за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године

Loading