ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Влада Србије усвојила одлуке о броју буџетских студената на основним, мастер, интегрисаним и докторским студијама за школску 2023/24. годину

Влада Србије усвојила је на предлог Министарства просвете Одлуке о броју буџетских студената за упис у прву годину студијских програма основних и мастер струковних студија, основних и мастер академских студија, интегрисаних академских студија и докторских студија за академску 2023/24. годину.

У академској 2023/24. години у прву годину студијских програма основних струковних, основних академских и интегрисаних студија на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република, на терет буџета биће уписано 17.822 студента.

Укупан број студената који се могу уписати у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република, у академској 2023/2024. години је 6.618 студената.

На прву годину докторских академских студија предвиђен је упис 954 студента који се финансирају из буџета Републике на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република, што је у односу на претходну годину више за 169 студената.

Укупан број студената који се могу уписати у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике на академијама и високим школама струковних студија, чији је оснивач Република, у школској 2023/2024. години је 4.721 студент, док се о трошку буџета 126 студената може уписати у прву студијских програма мастер струковних студија на академијама и високим школама струковних студија, чији је оснивач Република.

У складу са законом, аутономијом универзитета и дозволом за рад, свака високошколска установа доноси одлуку о броју самофинансирајућих студената.

На основу поверених послова Аутономна Покрајина Војводина посебно доноси одлуке о броју студената за упис у прву годину основних и мастер струковних студија, основних и мастер академских студија, интегрисаних академских студија и докторских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на високошколским установама чије је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.

Loading