ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Влада Србије усвојила Стратегију образовања и васпитања 2030 и два закона из области високог образовања

Влада Србије усвојила је Стратегију развоја образовања и васпитања 2030, као и два закона из области високог образовања – Предлог закона о студентском организовању и Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању.

 Први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић истакао је да је Стратегија развоја образовања и васпитања 2030. усвојена у циљу унапређивања квалитета образовно-васпитног процеса, чиме је фокус на образовању усмереном на ученика и развоју његових компетенција, као и примена савремених приступа, метода и техника.

Стратегија образовања и васпитања до 2030. представља план за наставак реформи које ће омогућити да више деце буде обухваћено образовањем, да образовни систем одговори на захтеве тржишта рада, односно да код ученика развије знања, вештине и компетенције која су неопходне за свет рада и будућност. Стратегија уважава потребе унапређивања квалитета образовања и васпитања припадника националних мањина, као и ученика са сметњама у развоју“, рекао је министар.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању омогућава да Србија поврати пуноправно чланство у Европској асоцијацији за обезбеђивање квалитета у високом образовању (ENQA) и продужетак рока за завршетак студија за такозване старе студенте.

 Предлог Закона о студентском организовању омогућава стварање различитих студентских организација, попут студентских конференција, које ће имати у надлежности усаглашавање ставова и координисање студентских парламената и утицај на уписну и јавне политике од значаја за студентску заједницу, као и унапређење њеног положаја.

 

 

 

Loading