ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Влада Србије усвојила Стратегију развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године

Влада Републике Србије усвојила је на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја Стратегију развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године.

Стратегијом развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године утврђују се циљеви и мере за развој стартап екосистема чија имплементација треба да резултира убрзаним развојем стартап  екосистема, подстицањем иновација у привреди Републике Србије, као и привредним растом заснованом на економији знања.

Радну групу коју је основала Влада Републике Србије, чинили су представници Kабинета председника Владе, релевантних министарстава, кључних институција, представника организација подршке, привреде, финансијских институција, као и други актери важни за екосистем како би се на најбољи начин подржао свеобухватан развој стартап заједнице.

Доношењем овог стратешког документа усклађује се рад различитих појединачних иницијатива у оквиру екосистема, и осигурава се стратешки и системски приступ деловању јавних институција у циљу подршке креирању окружења које ће стартапима у различитим фазама развоја (поделом ризика, дељењем знања, као и приступом информацијама и финансирању) олакшати пословање и створити нове прилике. Стратегијом развоја стартап екосистема, планирано је и увођење садржаја о стартап предузетништву на свим нивоима образовања, као и унапређење инфраструктурне и програмске подршке стартапима у раној фази развоја.

Проширујући спектар производа, услуга и пословних модела, стартапи доприносе технолошком развоју, утичући на креирање модерне економије и иновативних производа доступних једном друштву, отварајући пут за развој нових активности заснованих на модерним технологијама и иновативним идејама.

Loading