ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Влада усвојила одлуку о броју буџетских студената на струковним, основним и докторским студијама за школску 2022/23

Влада Србије усвојила је на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја Одлуку о броју буџетских студената студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија, студијских програма основних струковних студија и  докторских академских студија за академску 2022/23. годину.

На прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних на терет буџета биће уписано 18.098  студената, што је у односу на претходну годину више за 40 студената.

На прву годину докторских академских студија предвиђен је упис 785 студената, што је у односу на претходну годину више за 8 студената, док ће држава финасирати школарине за 4.632 студената прве године студијских програма основних струковних студија.

Одлуку о броју студената студијских програма мастер академских студија Влада Србије ће донети накнадно, како би се, са Националним саветом за високо образовање и другим релевантним институцијама, обавиле додатне консултације о броју буџетским места на новим студијским програмима.

У складу са законом и аутономијом универзитета, сваки факултет доноси одлуку о броју самофинансирајућих студената.

На основу поверених послова Аутономна Покрајина Војводина посебно доноси одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду.

 

 

 

Loading