ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Водич за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у оквиру Заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“, фаза 2 „Превенција и борба против трговине људима у Србији“ урадило ревизију постојећих индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима и израдило Водич за њихову примену.

Водич за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима је намењен запосленима у образовању у циљу пружања додатне подршке у примени листе ревиираних индикатора

Трговина децом и младима је посебно сложен феномен, а запослени у установама образовања и васпитања међу првима могу да примете знаке који указују на могуће ризике или укљученост у ланац трговине људима. Установе образовања и васпитања имају важну улогу у пружању подршке ученицима који су жртве трговине људима, а посебно у процесу ресоцијализације и опоравка. Министарство очекује да ће Водич користити установама образовања и васпитања у креирању сигурног и подстицајног окружења за све ученике, а посебно у ризичним ситуацијама у којима је правовремено и адекватно поступање кључно за заштиту интереса деце и ученика.

Loading