ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Водич за рад интерресорних комисија

Министарство просвете, науке и технолошког развоја подржало je пројекат Унапређење професионалне подршке у заједници – важан корак у инклузији деце који је спровео Центaр за социјалну политику у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Сталном конференцијом градова и општинa, а уз финансијску подршку Аустријске агенције за развој и Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Пројекат је био усмерен на оснаживање капацитета интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику. Током пројекта су организоване једнодневне обуке за чланове интерресорних комисија свих општина у Србији, развијен програм обуке у који је укључено17 београдских општина, интензивно се радило са интересорним комисијама у 10 општина које су добиле и грантове за финансирање додатне подршке деци и ученицима, урађена је анализа рада интерресорних комисија и припремљен Водич за рад интерресорних комисија.

Водич је првенствено намењен професионалцима из система образовања, социјалне и здравствене заштите као и органима јединица локалне самоуправе одговорним за рад интерресорних комисија.

 

Loading