ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Водич за спречавање сегрегације у установама образовања и васпитања и предузимање мера за десегрегацију

Министарствo просвете je у сарадњи са међународним организацијама и организацијама цивилног друштва припремило Водич за спречавање сегрегације у установама образовања и васпитања и предузимање мера за десегрегацију у циљу подршке запосленима у установама образовања у примени легислативе у области спречавања дискриминације и сагрегације.

Овај водич, уз два раније објваљена водича, Брошура за родитеље и Брошура за запослене у установама образовања и васпитања, представља ресурс за примену легислативе којом се стиже до праведног и недискриминативног образовања и друштва у целини.

Министарство просвете усвојило је два подзаконска акта – Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања и Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности која обавезују све нас, а чија примена је, због сложеног конструкта дискриминације, веома комплексна.

Водич је настао у оквиру пројекта Партнерство за праведно квалитетно образовање који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, уз подршку Дечје фондације Песталоци и Министарства просвете.

 

Loading