ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Водич за запослене у школама – „Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце“

Министарство просвете је, уз стручну подршку Центра за интерактивну педагогију, израдило Водич за запослене у установама основног и средњег образовања и васпитања „Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце“.

Водич је израђен у циљу оснаживања запослених за интегрисање и реализацију васпитне улоге установа образовања и васпитања кроз наставне, ваннаставне и слободне активности, као и кроз развијање компетенција запослених за васпитну улогу и оснаживање родитеља и старатеља за позитивно дисциплиновање деце, односно васпитавање деце пружањем љубави, подршке и поштовања уз увођење правила, без кажњавања.

У Водичу се налазе и садржаји који доприносе бољем разумевању васпитања деце, као што су: добробит, социјално-емоционални развој и учење деце, развој компетенција деце, вршњачка подршка и њен значај за превенцију вршњачког насиља, и партиципација деце у животу школе.

Појашњава се васпитна функција установа и њен значај за развој детета, установу и друштво, законски и подзаконски оквир, одговорности и могућности деловања установе.

Водич указује како запослени могу подстаћи родитеље да доприносе остваривању васпитне улоге у школској средини.

 

Loading