ЋИРИЛИЦА | LATINICA

За наредну годину шест нових обука за просветне раднике на тему образовних политика у области људска и мањинска права у образовању

У циљу јачања компетенција наставника, педагошких асистената, стручних сарадника, просветних саветника и инспектора, као и саветника спољних сарадника за примену и праћење образовних политика у области људска и мањинска права у образовању, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања ради на развијању шест програма обука:

  1. Програм обуке за педагошке асистенте који пружају подршку групи деце и ученика припадницима ромске националне мањине;
  2. Програм обуке за педагошке асистенте који шружају подршку групи деце са сметњама у развоју;
  3. Програм обуке за саветнике спољне сараднике за унапређивања квалитета и доступности и образовања на језицима националних мањина, као и за саветнике уза инклузивно образовање;
  4. Обука за имплементацију приручника „Ка сигурном и подстицајном школском окружењу“;
  5. Обука за примену Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање;
  6. Обука за унапређивање рада СОС саветница за пријаву насиља у школама.

Током марта месеца програми обука ће бити постављени на листу министра као програми од јавног интереса.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја на овај начин доприноси одрживости система  стручног усавршавања запослених у систему образовања и унапређивању њихових професионалних компетенција у области васпитног рада и подршке свим ученицима.

 

Loading