ЋИРИЛИЦА | LATINICA

За поништавање диплома због сумње на плагијат надлежни универзитети

У случају када се утврди да диплома магистарских и докторских студија није резултат самосталног рада кандидата (плагијат), универзитет, односно академија струковних студија и висока школа, надлежне су за поступак и за поништавање дипломе о стеченом високом образовању.

Ове институције надлежне су и за поступак и за поништавање диплома о стеченом високом образовању и другим случајевима. На пример: када ималац дипломе није испунио све испитне обавезе у складу са законом и студијским програмом, када ималац дипломе није претходно испуњавао услове за упис на студије основних, мастер или докторских студија, или када је диплому потписало неовлашћено лице.

Уколико високошколска установа утврди да постоје разлози да се нека диплома поништи, а то не уради министар просвете, науке и технолошког развоја прво издаје упозорење и даје јој рок од 30 дана да то учини.

Уколико ни у том додатном року високошколска установа не поништи диплому, министар образује комисију чији је задатак давање стручног мишљења на основу којег се диплома поништава.

За дипломе које су издале неакредитоване установе поступак по службеној дужности покреће министар, а дипломе се поништавају када се утврди да установа која је издала диплому није имала дозволу за рад.

Сагласно наведеном, министар нема правног основа да без претходно спроведеног поступка на високошколској установи која је издала диплому образује комисију на основу чијег мишљења одлучује о поништавању те дипломе.

Loading