ЋИРИЛИЦА | LATINICA

За превенцију насиља важна промоција позитивних примера међувршњачких односа, активности и успеха деце и младих

Поводом учесталих објава медија у вези са вршњачким насиљем, обавештавамо јавност да су након насиља у Средњој школи Барајево средства информисања објавила информације о неколико ситуација вршњашког насиља које се није догодило у школском амбијенту и за време школских активности.

Медији су супротно утврђеним чињеницама у школски контекст ставили ситуације вршњачког насиља које су се догодиле после наставе и изван просторија школа као у случају ОШ“ Бранко Радичевић“ (Велика Моштаница), ОШ“ Јефимија“ и „Прва Обреновачка основна школа“ у Обреновцу, као и вршњачко насиље које се догодило у вечерњим часовима у Земуну.

У поменуте случаје школе су се укључиле пружајучи потребну подршку, иако не  сносе одговорност за понашање ученика које се догађа у периоду када су искључиво одговорни родитељи  и када превасходно поступају друге надлежне службе и институције ( полиција, центар за социјални рад).

Превентивни програми и интервенције могу имати ефекта само уз укучивање родитеља и служби које пружају подршку породици.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја подржава колеге које посвећено предузимају потребне активности у заштити деце и ученика од насиља, чак и када се насиља не догађа у време реализације наставе и школских активности.

Потенцирајући одговорност образовног система у свим ситуацијама које укључују децу школског узраста медији као креатори јавног мњења имају пуну одговорност приликом сензационалистичког и нетачног објављивања вести и информација.  Било би изузетно корисно да се у јавном простору више пажње посвети позитивним примерима међувршњачких односа, активностима деце и младих као и њиховим успесима, будући да превенција насиља почива и на јачању и промоцији  просоцијалних модела понашања. 

Loading