ЋИРИЛИЦА | LATINICA

За ученике припаднике националних мањина организује се настава на даљину на осам језика

Одсек за људска и мањинска права у образовању Министарства просвете, науке и технолошког развоја уз снажну подршку националних савета националних мањина, организује процес учења на даљину за ученике припаднике осам националних мањина који се образују на свом матерњем језику: на бугарском, мађарском, русинском, румунском, словачком албанском, босанском  и хрватском језику.

На тај начин Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља да обезбеђује подршку ученицима, наставницима и родитељима у тренутној специфичној епидемиолошкој ситуацији. Повећање доступности процеса образовања за све ученике и ученице, укључујући и оне који наставу похађају на једном од 8 језика националних мањина остварује се кроз различите канале и облике комуникације. Интернет страница Министарства један је од облика активне комуникације.

Ажурирани образовни садржаји у вези са организацијом наставе на даљину на језицима националних мањина доступни су на следећем линку https://www.rasporednastave.gov.rs/obrazovanje-manjine.php. Ученици, родитељи и наставници могу пронаћи образовне материјале и упутства на банерима за сваки од осам језика националних маљина, као и линкове ка снимљеним часовима на даљину за текућу школску 2020/2021. годину.

Ту се налазе материјали који су раније постављени али су и даље актуелни, као и линкови на којима су преводи информација које су достављене установама образовања и васпитања.

Министарство, охрабрено постигнутим резултатима у реализацији учења на даљину током ванредног стања, захваљује свима који доприносе успешној реализацији ове важне активности за унапређивање квалитета и доступности образовања за све.

 

Loading