ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Зајам Светске банке за предшколско образовање и васпитање

Министар финансија Душан Вујовић и шеф Канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхеијен, потписали су споразум о Зајму за пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања вредан 47 милиона евра. Новац ће одобрити Међународна банка за обнову и развој за остваривање развојних циљева који се односе на унапређење приступа, квалитета и једнакости у услугама предшколског образовања и васпитања, посебно за децу из социјално угрожених средина.

Овај зајам се одобрава са роком доспећа од 21 године, укључујући период почека до пет година, каматном стопом која је једнака Референтној стопи, односно шестомесечни ЕУРИБОР, увећаној за варијабилну маржу, као и приступном накнадом у висини од 0,25 одсто и провизијом на неповучена средства од 0,25 одсто на годишњем нивоу.
Крајњи рок расположивости средстава зајма је 30. децембар 2022. године.

Пројекат се састоји из четири компоненте- проширење понуде слободних места у предшколским установама, јачање квалитета предшколских услуга, подршка деци и породицама, као и управљање пројектом, техничка помоћ и праћење.

Loading