ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Заједнички конкурс Србије и Црне Горе у области научне и технолошке сарадње

Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарство науке Црне Горе, по први пут, расписали су заједнички Конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између  Републике Србије и Републике Црне Горе за  период  15. октобар 2016. – 15. октобар 2018. године.

Конкурс је отворен до 31. маја 2016. године и  могу се пријавити носиоци научног истраживања, чије националне научноистраживачке пројекте већ финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а који су уписани у Регистар акредитованих научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Пројекат мора испуњавати услове у складу са Законом о научноистраживачкој делатности, као и утврђене критеријуме Министарства.

Предност при избору пројекта ће имати пројекти из следећих области: пољопривредна и храна, медицина и здравље људи, одрживи развој, енергија, информационо-комуникационе технологије, нови материјали, производи и услуге и културна баштина.

У зависности од применљивости резултата пројекта, посебна пажња биће посвећена пројектима које воде млађи истраживачи, а предност ће имати предлози који имају подршку партнера из привреде. Време извођења заједничких истраживачких пројеката је 2 године. Предвиђени рок за почетак пројеката је 15. октобар 2016. године, а за завршетак 15. октобар 2018. године.

Руководилац пројекта мора бити именован за сваку пројекат и у Републици Србији и у Црној Гори, а заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарству науке Црне Горе.

Овим Конкурсом отвара се могућност научницима и научно-истраживачким тимовима да са колегама из Црне Горе раде на заједничким пројектима, развијају мобилност, размењују стечена знања и искуства, и као резултат заједничког рада долазе до нових сазнања.
Конкурс је расписан на основу Споразума између Владе  Републике Србије и Владе Црне Горе  о научној и технолошкој сарадњи, као и Програма сарадње између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства науке Црне Горе у областима науке и технологије за период 2015/2017. година, потписаног 17. септембра 2015. године.

Детаље и услове конкурса можете преузети на следећем линку:  https://prosveta.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/

Loading