ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Заједнички став Mинистарства и синдиката за вршњачко насиље

Министар просвете науке и технолошког развоја Младен Шарчевић разговарао је са представницима Синдиката образовања Србије, Синдиката радника у просвети Србије (СРПС) и ГСПРС Независност о унапређивања мера за превентивно и интерветно реаговање на различите појаве насиља.

Изузетно нам је драго што синдикати показују интересовање и желе да дају свој допринос унапређивању заштите од насиља у образовном систему. Министарство је отворено за сарадњу са представницима синдиката у циљу унапређивања мера за превентивно и интерветно реаговање на различите појаве насиља. Заступајући интересе свих запослених, синдикати заједно са мистарством су у обавези да раде на оснаживању професионалне улоге наставника и стручних сарадника, истакао је министар Шарчевић.

Министарство просвете је учинило видљивим насиље, инсистирајући на поштовању процедура и пријављивању. Школе ревносније пријављују ситуације насиља, али и друге ризичне и небезбедне ситуације. Од велике важности је праћење ситуација и пружање подршке школама у примени процедура. МПНТР је још 2011. године је увело СОС телефон за пријаву насиља у школама. Овај број који је намењен деци/ученицима, родитељима, запосленима у образовним установама, као и онима којима је потребна додатна помоћ у решавању проблема насиља и онима који се на различите начине баве питањем превенције насиља.

Анализирајући податке са терена, не може се говорити о порасту појаве насиља у школама већ о његовој видљивости и препознавању. Добром организацијом образовно-васпитног рада  могућа је превенција  многобројних ситуација. Директор школе је најодговорнија особа, која се стара о реализацији годишњег плана рада, чији је саставни део годишњи програм заштите од насиља. Поред васпитних активности важан део превенције обухвата и обезбеђивање сигурног физичког окружења као и добра организација и реализација плана дежустава. Како би се постигла пуна заштита од насиља неопходно је да сви поступају у складу са својим обавезама како колективно, али и индивидуално.

Вршњачко насиље је комплексан психолошки и друштвени феномен који се не може успешно и дугорочно решавати без интерсекторске сарадње и доследне примене прописа.

Неопходна је сарадња образовног система, система социјалне заштите, здравстевеног система, полиције и тужилаштва. Наш задатак је да утичемо на родитеље да буду одговорни као и да им пружимо подршку у примени адекватних васпитних стилова. Подршку породици морају да пруже и обезбеде и  други системи. Законом о основама система образовања и васпитања прописана је одговорност родитеља за сарадњу са школом, али и казнене одредбе уколико та сарадња изостане, нагласио је министар Шарчевић.

Представници три репрезентативна синдиката подржали су иницијативу да се поштују закони, оснажи рад педагога и псхолога, тимова за заштиту као и секретара школе, али и општинских савета родитеља и препознавање њихове улоге као кључне у превенцији насиља и креирању безбедне средине за учење и развој ученика на чему министарство континуирано ради. Значајну подршку, али и контролу рада установа обебеђују просветни саветници и просветни инспектори.

Од школске 2019/20 ангажовано је 74 спољних сарадника за заштиту од насиља. У оквиру Групе за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације врше се послови координације активности на заштити од насиља и рад сос телефона.

Министар је оценио да је један од важних пројеката једносменска настава. У овом тренутку у 300 објеката у којима деца бораве до 17 часова постоји могућност различитих садржаја као што је ђачка задруга, спорт, култура.

Уколико се деци понуди учешће у разноврсним квалитетним активностима ви истовремено каналишете њихово понашање и превенирате појаву насилног, агресивног и ризичног понашања, закључује министар Шарчевић.

Улога медија је од посебне важности. Уместо сензационалистичког извештавања о појединачним ситуацијама у којима се често не води рачуна о заштити информација о малолетницима и приватности, медији могу бити значајан ресурс у спровођењу превентивних кампања, едукацији шире јавности и васпитног утицаја на младе квалитетном понудом образових програма и емисија.

Loading