ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Заједно у борби против дечијег рада

Поводом Међународног дана борбе против дечијег рада, а у циљу превенције и заштите од свих облика дечје експлоатације која спада у врсту трговине децом и младима, Министарство просвете подсећа установе образовања и васпитања на употребу Водича за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика, који су потенцијалне жртве трговине људима.

Водич је израђен уз финансијску подршку Европске уније и Савета Европе, кроз заједнички програм „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.

Водич можете преузети на интернет презентацији Министарства просвете https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/06/Vodic-trgovina-ljudima-finalna-verzija-jun-2022.pdf.

Улога система образовања огледа се у превенцији, раном препознавању знакова ризика за радну експлоатацију и укључивање надлежних служби и подршку детету када постоји сазанање да се експлоатација дешава.

Захваљујемо се свим установама на њиховој преданости у заштити деце и младих од свих облика насиља и унапређивању васпитне улоге школе

Међународни дан борбе против дечијег рада установљен је 12. јуна 2002. године. Ово је дан на који се подсећамо да још увек постоје деца која су злоупотребљена и експлоатисана од стране одраслих и којима су угрожена основна дечија права и добробит.

У Републици Србији забрањен је рад деце млађе од 15. година, а држава је донела и посебну уредбу којом се у циљу безбедности ограничава врста послова коју могу да обављају млади од 15. до 18. година.

Радна експлоатација деце и младих подразумева искоришћавање у виду обављања кућних послова, пољопривредних радова, учешће у опасним, тешким, сезонским пословима и др.

Loading