ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Запосленима у Министарству просвете уручени сертификати за интерне провераваче система управљања квалитетом

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић  уручио је данас сертификте запосленима у том министарству који су прошли обуке, и положили испит за провере система управљања квалитетом према стандарду СРПС ИСО 9001:2015.

Министар просвете оценио је да је циљ увођења система управљања квалитета у пословни систем МПНТР да се послови у Министарству организују боље кроз дефинисане процесе рада што је основа за стално подизање нивоа рада запослених сходно усвојеним процедурама.

Мислим да постоји потреба да један државни орган  као што је Министарство примени стандарде СРПС ИСО 9001 : 2015 и тако створи основу за континуирано унапређење и виши ниво квалитета рада свих запослених. Захваљујући систему квалитета јасно су дефинисани сви послови у министарству, као и овлашћења и одговорности, казао је Шарчевић.

Сертификате је данас добило 18 запослених, чија ће одговорност и овлашћење бити да спроводе редовне интерне провере функционисања система квалитета у министарству сходно усвојеним процедурама. Прва редовна предсертификациона интерна провера планирана је да буде спроведена половином децембра, када ће проверавачи применити стечена знања и компетенције  у контроли примене  процедура сходно СРПС ИСО 9001 : 2015.

 Очекујем да ће предсертификациона интерна провера  бити успешно спроведена и да ће резултати показати да је министарство потпуно спремно за екстерну сертификацију и доделу међународних и домаћих сертификата за СРПС ИСО 9001:2015. Тако ће МПНТР  бити прво министарство које је имплементирало поменуте стандарде и увело систем квалитета сходно њима, рекао је Зоран Ракић, који је у Министарству просвете задужен за систем управљања квалитетом.

Он је навео и да се тиме стичу услови за стално унапређење  управљања пословним системом Министарства.

У складу са тим Министарство је усвојило Политику квалитета која представља кровни документ у Систему управљања квалитетом.

Политика квалитета подразумева усаглашеност свих процеса рада са захтевима стандарда СРПС  ИСО 9001: 2015, односно обавезу да се успостави, примењује и одржава прокламована политику квалитета.

Политика квалитета представља документ који се односи на одређене принципе  кроз које  највише руководство транспарентно жели да корисницима услуга које пружа као и свим заинтересованим странама  саопшти своју мисију, визију и циљеве квалитета.

Политика квалитета је у МПНТР уведена као саставни део пословне стратегије и заснива се на опредељењу Министарства као органа државне управе да задовољи потребе грађана и свих осталих заинтересованих страна по свим принципима система менаџмента квалитетом.

Неки од циљева кроз које се остварује Политика квалитета МПНТР су: континуирано повећање квалитета образовања на свим нивоима до максималног у односу на садржај,  дигитализација у систему образовања и дигитализација образовања, повећање обухвата становништва Републике Србије образовањем на свим нивоима – од предшколског васпитања и образовања до подстицања целоживотног учења, обезбеђивање доступности система образовања и обуке свим категоријама одраслог становништва, као и успостављање делотворног националног истраживачког и иновационог система  интегрисаног у међународни истраживачки простор који се ослања на партнерства у земљи и иностранству.

Увођењем Система управљања квалитета у свој пословни систем МПНТР подиже и свој степен друштвене одговорности на виши ниво.

Loading