ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Заседања мешовитих комисија

На основу Споразума о научно-технолошкој сарадњи између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Словеније потписаног 31. маја 2002. године одржана су четири заседања Мешовите комисије за научну и технолошку сарадњу између Републике Србије Републике Словеније.

На Првом заседању мешовите комисије за научну и технолошку сарадњу између Републике Србије и Црне Горе и Републике Словеније Протоколом је усвојено за суфинансирање у 2004-2005. године 35 пројеката. Области истраживања су: математика-1, физика-4, биологија-2, геонауке-3, хемија-7, информатика-3, друштвено-хуманистичке науке-5, пољопривреда-1, материјало-4, медицина-4, енергетска ефикасност-1.

Протоколом са другог заседања Мешовите комисије за научну и технолошку сарадњу између Републике Србије и Црне Горе и Републике Словеније од 15. марта 2005. године за период 2005-2006. године усвојено је 29 пројекатав из следећих области: физика-3, хемија-3, медицина-5, друштено-хуманистичке науке-3, математика-1, информатика-5, биологија-3, материјали -2.

На Трећем заседању Мешовите комисије за научну и технолошку сарадњу између Републике Србије и Црне Горе и Републике Словеније одржаном од 29. до 30. марта 2006. године у Љубљани Протоколом је за период 2006-2007. годину. усвојено је 31 предлог пројеката. Области су: физика-7, хемија-5, медицина-2, биологија-4, материјали-2, пољопривреда- 2, информатика-3, екологија-3 и друштвено-хуманистичке науке-3.

На Четвртом заседању Мешовите комисије између Републике Србије и Републике Словеније за научну и технолошку сарадњу у Београду од 18. до 19. октобра 2007. године Мешовита комисија је за период 2008-2009. годину усвојила 47 пројеката за финансирање из следећих области: физика–8, хемија–8, биологија–2, медицина–6, математика–3, информатика–4, транспорт–1, друштвено-хуманистичке науке–8 и екологија–7.

Пето заседање Мешовите комисије за међународну научно-технолошку сарадњу између Републике Србије и Републике Словеније одржано је 7. и 8. децембра у Љубљани. Мешовита комисија је усвојила за финансирање 41 предлог пројекта за период 2010-2011. године из следећих области: биотехнологије-7, медицина-6, хемија-1, друштвено-хуманистичке науке-11, заштита животне средине-2, информационе технологије-5, математика-2 и физика-7.

Укупно је до сада 183 пројекта одобрено за финансирање билатералне сарадње са Словенијом.

Шесто заседање Мешовите комисије одржаће се почетком марта 2012.године у Београду где ће одоабрани пројекти бити финансирани у периоду 2012-2013. године.

Размењују се информације о научно-технолошкој политици, програмима и приоритетима међународне сарадње између Републике Србије и Републике Словеније пре свега о активностима у седмом оквирном програму ЕУ, COST, ЕУРЕКА, ТЕМПУС и другим програмима ЕУ као и ставови о Акционом плану ЕУ за Западни Балкан у коме обе државе активно учествују.


Одобрени пројекти са Словенијом за период 2012-2013

На основу Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Словеније, потписаног 31. маја 2002. године у Београду је 13. и 14. марта 2012. године одржано Шесто заседање Мешовите комисије за научну и технолошку сарадњу између Републике Србије и Републике Словеније.

На састанку је извршен избор научних пројеката који су пријављени у оквиру шестог позива. Мешовити комисија је за период 2012-2013. годину установио листу од 50 пројеката према њиховом научном квалитету и приоритетима билатералне научне сарадње између две земље. Протокол са Шестог заседања Мешовите комисије за научну и технолошку сарадњу између Републике Србије и Републике Словеније и листу одобрених пројеката можете да погледате овде.

Контакт особа за додатне информације:

Нада Милошевић
nada.milosevic@prosveta.gov.rs
Тел: +381(0)11 3616 589


Одобрени пројекти са Словенијом за период 2014-2015

Седмо заседање Мешовите комисије за научну и технолошку сарадњу између Републике Србије и Републике Словеније је реализовано међусобном разменом информација и докумената током октобра 2014. године. Након тога је потписан Протокол.
Мешовита комисија је утврдила да је на конкурс за избор предлога научно-истраживачких пројеката у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за 2014. и 2015. годину у Србији пријављено 158 предлога пројеката, а у Словенији 161 предлог пројекта.

На основу постојећих критеријум једне и друге стране Мешовита комисија је усвојила 68 пројеката за финансирање у периоду 2014-2015. Одобрени пројекти

Обе стране ће финансирати пројекте према сопственим моделима и расположивим буџетским средствима у годишњем износу од 1760 евра по пројекту, у националној валути тако да страна која шаље покрива трошкове превоза истраживача у оба смера у државу која прима, а страна која прима покрива трошкове смештаја и исхране у складу са важећим прописима.
Пројектни циклус за одобрене пројекте ће трајати краће и завршиће се до децембра 2015. године.
Нови Јавни позив за пријаву пројеката ће бити објављен најкасније до 15. априла 2015. године.


https://prosveta.gov.rs/odobreni-projekti-sa-slovenijom-za-period-2016-2017/

Loading