ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Завршена јавна расправа о Нацрту закона о основама система образовања и васпитања

Јавна расправа о Нацрту закона о основама система образовања и васпитања завршена је трибином у Београду уз учешће бројних директора школа, наставника, учитеља, стручних сарадника, представника Српске православне цркве и других заинтересованих грађана.

Отварајући расправу министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић рекао је да  су радне групе у разумном року припремиле седам закона и да су постигле постављене циљеве.

”Основни циљ је повећање квалитета образовања, а потом и повећање ефикасности и аутономије установа доакадемског образовања, наравно уз остварене резултате”, рекао је министар. Он је додао да рад на закону није завршен и да ће сви конструктивни предлози добијени током јавне расправе бити усвојени.

Нацрт закона о основама система образовања и васпитања представили су помоћник министра за правне послове Александар Марковић и члан радне групе Биљана Лајовић.

Неке од новина на које је указао Марковић јесу увођење нове забране понашања којом се вређа достојанство и углед школе, Национални просветни савет и Савет за стручно образовање имају мање чланова, именује их Влада Републике Србије, и да имају саветодавну улогу, увођење суспензије лиценце за наставнике, формирање новог родитељског тела, Општинског савета родитеља, могућност да финансијски, правни и административни послови буду поверени заједничкој служби за више школа, или на нивоу локалне самоуправе, да директору мирује радни однос док је на функцији, да је разрешење обавезно када директор наврши 65 година живота, да директора именује и разрешава министар, да се уводи јединствени образовни број ученика и многе друге.

О новинама које се односе на већу одговорност ученика, наставника и родитеља говорила је Биљана Лајовић. Она је, између осталог, рекла да је законом јасно дефинисано да школа може да реагује када родитељ не испуњава своју дужност и да родитељи сносе  одговорност за  материјалну штету коју учини њихово дете. Лајовић је нагласила да је Нацртом  прецизно дефинисан васпитно дисциплински поступак и да се као мера предвиђа друштвено-корисни и  хуманитарни рад за ученике, уз поштовање њихових година и достојанства.

Loading