ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Завршена обука саветница које ће на СОС линији пружати подршку заштити деце и ученика од насиља

Обука нове групе саветница које ће волонтерским радом на СОС телефонској линији Министарства просвете, науке и технолошког развоја пружати подршку заштити деце и ученика од насиља завршена је у уторак, 3. јула 2018. године.

СОС линија Министарства просвете 0800 200 201 ради током наставних дана од 7.30 до15.30 часова и овај број телефона је, пре свега, намењен деци/ученицима, родитељима, запосленима у образовним установама, као и онима којима је потребна додатна помоћ у решавању проблема насиља и онима који се на различите начине баве питањем превенције насиља.

Телефонски саветници упућују  на јасне процедуре у случајевима насиља, занемаривања и злостављања кроз примену Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010).

Циљ је да се пружи додатна подршка креаирању безбедног и подстицајног окружења за сваког ученика кроз саветодавно-инструктивни рад који упућује на кораке који воде превенцији и заустављању насиља.

Обуку саветница водили су представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја задужени за послове заштите од насиља и координације рада  СОС телефонске линије.

Loading