ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Завршни испит данас полагали и полазници ФООО

Од око 1500 полазника који су похађали осми разред Програма функционаланог образовања одраслих (ФООО) у овој школској години на завршни испит изашло је 947 одраслих. Остали полазници ће своју шансу да заврше основну школу моћи да искористе у августовском року.

Завршни испит за полазнике овог програма полаже се у једном дану путем једног једниственог теста, који садржи задатке из предмета српски/ матерњи језик, математика, биологије, географије, историје, физике и хемије, као и опште компетенције, заједничке за све друштвене науке.

Основно образовање одраслих је конципирано и остварује се по моделу функционалног основног образовања одраслих и омогућава доступност и сврсисходност основног образовања популацији одраслих.

ФООО је организациона и програмска целина у систему формалног образовања у којој одрасли стичу основно образовање примерено њиховим потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада.

 

Loading