ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Значајан напредак у нивоу дигиталних вештина код васпитача, учитеља и родитеља

На конференцији „Деца и интернет – паметно од почетка“ представљени су резултати пројекта „Безбедан интернет за целу породицу“ који су показали да је 50 одсто учесника (родитеља, васпитача и учитеља) значајно напредовало у нивоу дигиталних знања и вештина.

Родитељи, васпитачи и учитељи су кроз тренинге и обуке учили како да помогну деци узраста од четири  до осам година у првим корацима које праве у дигиталном окружењу.

Резултати спроведених активности говоре о томе да су васпитачи имали највећу корист од реализације овог пројекта, а да су заједно са родитељима и учитељима највише научили о заштити од злоупотреба у дигиталном свету и безбедном понашању деце на интернету.

Осим безбедности деце, Министарство просвете, науке и технолошког развоја посебну пажњу посвећује развоју ученичких компетенција за активно учешће у савременом друштву које се свакодневно мења.

Свесни значаја дигиталне писмености, дефинисали смо је као једну од кључних компетенција у Закону о основама система образовања и васпитања, рекла је помоћница министра просвете за предшколско и основно образовање и васпитање  Весна Недељковић.

Недељковић је додала да су наша обавеза и мисија да омогућимо максималну добит дигиталних технологија за свако дете и ученика уз превенцију свих ризика небезбедне и неправилне употребе.

То је уједно и један од изазова са којим смо се суочили током реализације пројекта, указала је Недељковић.

Компанија Теленор, дугогодишњи партнер УНИЦЕФ-а, се стратешки бави темом безбедног коришћења интернета и дигиталних технологија од стране деце и младих.

Данас, након завршеног пројекта ,Безбедан интернет за целу породицу’, имамо 100 хиљада родитеља и две хиљаде учитеља, наставника и васпитача обучених да помогну деци да лакше препознају и искористе све предности интернета, али и заштите се од ризика са којима се сусрећу, рекла је директорка комуникација и одрживог развоја Теленора Србије Марија Вујанић.

Она је додала да је стварање дигиталних компетенција међу најмлађима кључно улагање у будућност Србије.

За нас у Теленору, грађење безбедног интернет окружења и подршка дигитализацији друштва су области којима смо дугорочно посвећени, рекла је Вујанић.

Деца почињу да користе дигиталне уређаје и интернет у све ранијем добу зато је кључна подршка деци предшколског и млађег школског узраста да безбедно и конструктивно користе дигиталне уређаје и интернет.

Истраживање спроведено у оквиру пројекта ,Безбедан интернет за целу породицу’ показало је да већина родитеља, васпитача и учитеља нема довољно знања и вештина да децу усмере на коришћење дигиталних технологија на конструктиван начин и како да им помогне да буду безбедни на интернету, објаснила је заменица директорке УНИЦЕФ-а у Србији Северин Леонарди.

Према њеним речима овај пројекат је добар пример како је могуће превазићи тај јаз.

Код родитеља, васпитача и учитеља који су прошли обуке унапређено је знање о безбедном коришћењу интернета, као и о мерама заштите деце од ризика на интернету. Да бисмо осигурали да су права сваког детета заштићена у дигиталном свету – морамо да наставимо да радимо заједно, рекла је Леонарди.

Дигитални водич даје допринос заштити и остваривању права детета на заштиту од насиља и дискриминације, заштиту од штетних и непримерених садржаја, заштиту приватности.

Права детета гарантована УН Конвенцијом о правима детета важе и у дигиталном свету, као и обавезе државе и одраслих да омогуће деци да остваре и уживају своја права, подсетио је директор Ужичког центра за права детета Радован Цицварић.

Он је прецизирао да се то првенствено односи на право детета на заштиту од насиља и дискриминације, заштиту од штетних и непримерених садржаја, заштиту приватности, али и права на слободу изражавања и доступност информација које су значајне за дечји развој, право на квалитетно образовање, игру, слободно време и културне активности.

Пројекат ,Безбедан интернет за целу породицу’ дао је допринос заштити и остваривању права детета кроз јачање дигиталних компетенција деце, родитеља, учитеља и васпитача, развој сарадње и партнерстава свих релевантних актера и указујући на важност ове теме у јавности, рекао је Цицварић.

Пројекат „Безбедан интернет за целу породицу“ покренули су УНИЦЕФ и Теленор, а спроводе га Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Ужички центар за права детета.

Циљ пројекта је информисање и пружања подршке деци предшколског и млађег школског узраста да безбедно и конструктивно користе дигиталне уређаје и интернет.

Loading