ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Заштита података о личности

У складу са Законом о заштити података о личности, а у циљу обезбеђивања права на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности коју врше надлежни органи, Министарство просвете, на основу стручних квалификација, именовало је лице за заштиту података о личности

Лице одређено за заштиту података о личности у складу са Законом о заштити података о личности, између осталог, информише и даје мишљење запосленима у Министарству просвете о законским обавезама које имају у вези са заштитом података о личности.

Лице за заштиту података о личности одређено од стране министра не даје правне савете другим руковаоцима и другим физичким лицима која нису запослена у Министарству .

Лице за заштиту података о личности

Слађана Митић

Телeфон: 011/268 44 42

E-mail: sladjana.mitic@prosveta.gov.rs

Заштита података о личности

У складу са Законом о заштити података о личности, а у циљу обезбеђивања права на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности коју врше надлежни органи, Министарство на основу стручних квалификација, именовало је лице за заштиту података о личности

Лице одређено за заштиту података о личности у складу са Законом о заштити података о личности, између осталог, информише и даје мишљење запосленима у Министарству просвете науке и технолошког развоја о законским обавезама које имају у вези са заштитом података о личности.

Лице за заштиту података о личности одређено од стране министра не даје правне савете другим руковаоцима и другим физичким лицима која нису запослена у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја.

Loading