ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Аналитичари за основна истраживања

МАТЕМАТИКА, КОМПЈУТЕРСКЕ НАУКЕ И МЕХАНИКА

Андријана Ивановић

Email: andrijana.ivanovic@prosveta.gov.rs

Телефон: 011/3640-230

БИОЛОГИЈА

др Јасмина Грубин

Email: jasmina.grubin@prosveta.gov.rs

Телефон: 011/3640-230

ХЕМИЈА

Софија Мишков Панић

Email: sofija.miskov@prosveta.gov.rs

Телефон: 011/3640-230

ФИЗИКА

Андријана Ивановић

Email: andrijana.ivanovic@prosveta.gov.rs

Телефон: 011/3640-230

ГЕОНАУКА И АСТРОНОМИЈА

Андријана Ивановић

Email: andrijana.ivanovic@prosveta.gov.rs

Телефон: 011/3640-230

МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Славица Распоповић

Email: slavica.raspopovic@prosveta.gov.rs

Телефон: 011/3640-230

 ДРУШТВЕНЕ И ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ 

Марија Величковић

Email: marija.velickovic@prosveta.gov.rs

Телефон: 011/3640-230

БИОТЕХНОЛОГИЈА И ПОЉОПРИВРЕДА 

Ивана Рајчић

Email: ivana.rajcic@prosveta.gov.rs 

Телефон: 011/ 3640-230 лок .120

ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Драган Сатарић

Email: dragan.sataric@prosveta.gov.rs 

Телефон: 011/3640-230 лок 115 

ЕНЕРГЕТИКА, РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Драган Сатарић

Email: dragan.sataric@prosveta.gov.rs 

Телефон: 011/3640-230 лок 115 

МАШИНСТВО И ИНДУСТРИЈСКИ СОФТВЕР

Војислав Стефановић

Email: vojislav.stefanovic@prosveta.gov.rs 

Телефон: 011/3640-230 лок 130 

МАТЕРИЈАЛИ И ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Вероника Распоповић

Email: veronika.raspopovic@prosveta.gov.rs 

Телефон: 011/ 3640-230 лок 120 

АНАЛИТИЧАР ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ ГРАЂЕВИНАРСТВО

Вероника Распоповић

Email: veronika.raspopovic@prosveta.gov.rs 

Телефон: 011/ 3640-230 лок 120 

АНАЛИТИЧАР ЗА УРЕЂЕЊЕ, ЗАШТИТУ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА, ЗЕМЉИШТА И ВАЗДУХА

Војислав Стефановић

Email: vojislav.stefanovic@prosveta.gov.rs 

Телефон: 011/3640-230 лок 130 

Loading