ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Публикације

Recommendations to education policy makers

The Report on Fostering a Democratic School Culture in Serbia includes an introduction to the legal framework for education with laws and bylaws providing for the development of democratic culture through the education system and a detailed presentation of activities implementing the Project “Fostering a Democratic School Culture in Serbia” initiated through the Joint Programme of the European Union and the Council of Europe “Horizontal Facility” for the Western Balkans and Turkey.

Подучавање компетенција за демократску културу кроз онлине наставу

Публикација је израђена у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“ који се спроводи у Босни и Херцеговини у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, а прилагођена је на српски језик у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“ који се спроводи у Србији у оквиру истог програма.

Компетенције за демократску културу – Живети заједно као једнаки у културно разноликим демократским друштвима

У овом документу описује се концептуални модел компетенција које ученици треба да стекну да би ефикасно учествовали у култури демократије и мирно живели заједно са другима у културно разноликим демократским друштвима. Модел је намењен за коришћење у сврху информисања, доношења одлука и планирања у образовању, при чему ће помоћи да образовни системи буду у функцији припреме ученика за живот као компетентних демократских грађана.

Развијање компетенција за демократску културу у дигиталном добу

Публикација је развијена уз учешће Јерменије, Белорусије, Бугарске, Хрватске, Чешке, Румуније и Србије у оквиру пројекта “Демократска култура у акцији – Демократске компетенције у дигиталном добу”, који су подржали ЕУ/Заједнички програм Савета Европе “Људска права и демократија у акцији”

Водич за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима

Водич за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима је настао у оквиру Заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“, фаза 2 „Превенција и борба против трговине људима у Србији“. На основу анализе постојећих потреба у оквиру поменутог програма урађена је ревизија постојећих индикатора за систем образовања, а водич који је пред вама дозвољава да се запосленима у установама образовања и васпитања обезбеди додатна подршка у примени листе ревидираних индикатора.

Приручник за документовање

Приручник је део системске подршке предшколским установама у Србији у процесу примене нове програмске концепције, као и прописаног начин вођења педагошке документације у складу са новим Основама програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“. Приручник је припремљен уз подршку Пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“.
Loading