ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Публикације

Приручник „Смернице за интеграцију референтног оквира компетенција за демократску културу”

Приручник садржи веобухватне смернице у имплементацији Референтног оквира квалификација за демократску културу (РОКДК) у план наставе и учења 10 одабраних предмета. Такође, он омогућава наставницима да процене свој допринос имплементацији РОКДК у наставним и ваннаставним активностима и даје им практичне примере и савете како да направе сопствене планове часова. Приручник је израђен уз финансијску подршку Европске уније и Савета Европе.

Живот у демократској породици

Публикација је намењена родитељима који теже да своју децу одгајају тако да постану активни грађани и грађанке. Она је усмерена на на адолесценте, од 15 до 19 година. Иако су првенствено намењене родитељима, публикације се могу користити у школама и од стране образовних стручњака. Развијена је у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Квалитетно образовање за све”

Одрастање у демократској породици

Публикација је намењена родитељима који теже да своју децу одгајају тако да постану активни грађани и грађанке. Она води читаоце кроз стилове родитељства и ситуације из свакодневног живота породице где је могуће користити демократију како би се помогло деци да превазиђу проблеме. Публикација је намењенена родитељима деце од 6 до 10 година и од 11 до 14 година. Иако је првенствено намењена родитељима, публикација се може користити у школама и од стране образовних стручњака. Развијена је у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Квалитетно образовање за све”

Препоруке за подучавање и учење о Холокаусту

Приручник садржи смернице за едукаторе и креаторе образовних политика које су сачинили стручњаци Међународне алијансе за сећање на Холокауст. Ослањајући се на стручност делегата из преко 40 држава чланица алијансе, Препоруке за подучавање и учење о Холокаусту су намењене креаторима образовних политика, стручњацима, људима из праксе и едукаторима као допринос.

Приручник медијске и информационе писмености за родитеље

Приручник медијске писмености за родитеље је настао у оквиру програма Нова писменост, који партнерски спроводе Америчка агенција за међународни развој (USAID) и Propulsion. Приручник је креиран и објављен у сарадњи са Министарством културе и информисања Владе Републике Србије.

Препоруке креаторима образовних политика

Извештај о Подстицању демократске културе у школама у Србији садржи увид у образовни правни оквир чији закони и подзаконска акта омогућавају развијање демократске културе кроз образовни систем и детаљан приказ активности на имплементацији пројекта „Подстицање демократске културе у школама у Србији” покренутог кроз Заједнички програм Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility“ за Западни Балкан и Турску.

Recommendations to education policy makers

The Report on Fostering a Democratic School Culture in Serbia includes an introduction to the legal framework for education with laws and bylaws providing for the development of democratic culture through the education system and a detailed presentation of activities implementing the Project “Fostering a Democratic School Culture in Serbia” initiated through the Joint Programme of the European Union and the Council of Europe “Horizontal Facility” for the Western Balkans and Turkey.
Loading