Важна обавештења - Министарство просвете, науке и технолошког развоја https://prosveta.gov.rs/kategorija/vazna-obavestenja/ Wed, 21 Feb 2024 13:54:27 +0000 sr-RS hourly 1 https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2021/09/favicon-1.svg Важна обавештења - Министарство просвете, науке и технолошког развоја https://prosveta.gov.rs/kategorija/vazna-obavestenja/ 32 32 Стипендије Републике Кореје за 2024/2025. годину https://prosveta.gov.rs/vesti/stipendije-republike-koreje-za-2024-2025-godinu/ Wed, 21 Feb 2024 13:52:52 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=86041 Министарство просвете, у сарадњи са Амбасадом Републике Кореје у Београду,  обавештава заинтересоване да је Влада Републике Кореје расписала конкурс за стипендије страним држављанима за академску 2024/2025. годину. У питању су стипендије за постдипломске, тј. за мастер и докторске студије. За ову стипендију се могу пријавити сви држављани Републике Србије који имају завршен претходни ниво студија […]

Чланак Стипендије Републике Кореје за 2024/2025. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Министарство просвете, у сарадњи са Амбасадом Републике Кореје у Београду,  обавештава заинтересоване да је Влада Републике Кореје расписала конкурс за стипендије страним држављанима за академску 2024/2025. годину.

У питању су стипендије за постдипломске, тј. за мастер и докторске студије.

За ову стипендију се могу пријавити сви држављани Републике Србије који имају завршен претходни ниво студија са било ког факултета (за мастер – завршене основне студије, за докторат – завршене мастер студије, итд).

Процес пријаве је подељен по фазама, од којих је прва фаза селекције у Амбасади Републике Кореје у Београду, након чега пријаве преузима National Institute for International Education (NIIED), који даље врши селекцију одабраних студената.

ПРЕУЗМИТЕ:

Чланак Стипендије Републике Кореје за 2024/2025. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Припремљен приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“ https://prosveta.gov.rs/vesti/pripremljen-prirucnik-postupanje-ustanova-obrazovanja-i-vaspitanja-u-kriznim-dogadjajima/ Sun, 18 Feb 2024 08:33:38 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=85986 Министарство просвете је, поред прецизно дефинисаних процедура поступања установа образовања и васпитања у кризним догађајима које су део Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, израдило приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“. Приручник је израђен у циљу оснаживања запослених за поступање и пружање подршке деци/ученицима, родитељима […]

Чланак Припремљен приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“ се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Министарство просвете је, поред прецизно дефинисаних процедура поступања установа образовања и васпитања у кризним догађајима које су део Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, израдило приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“.

Приручник је израђен у циљу оснаживања запослених за поступање и пружање подршке деци/ученицима, родитељима и колегама у ситуацијама суочавању са кризним догађајима који су на непосредан или посредан начин погодили школску заједницу.

У приручнику су дате смернице и препоруке за поступање запослених у циљу јачања спремности школе за ефикасније реаговање у ситуацијама суочавања са кризним догађајем. Саставни део приручника су и препоруке за организовање начина рада школа након кризног догађаја, као и препоруке за комуникацију са медијима и креирање саопштења о кризном догађају за ученике, родитеље и запослене.

У наредом периоду Министарство ће реализовати и обуке за запослене у циљу оснаживања за ефинаксно реаговање у ситуацијама суочавања са кризним догађајем.

Чланак Припремљен приручник „Поступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима“ се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Стипендије Владе Републике Азербејџан за академску 2024/2025. годину https://prosveta.gov.rs/vesti/stipendije-vlade-republike-azerbejdzan-za-akademsku-2024-2025-godinu/ Fri, 09 Feb 2024 09:27:53 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=85958 Министарство просвете, у сарадњи са Амбасадом Републике Азербејџан у Београду,  обавештава заинтересоване да је Министарство науке и образовања Републике Азербејџан расписало конкурс за стипендије страним држављанима за академску 2024/2025. годину. У питању су стипендије за све нивое студија, тј. основне, мастер, докторске, као и за програме основног медицинског образовања и специјализације. Стипендије покривају трошкове школарине, […]

Чланак Стипендије Владе Републике Азербејџан за академску 2024/2025. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Министарство просвете, у сарадњи са Амбасадом Републике Азербејџан у Београду,  обавештава заинтересоване да је Министарство науке и образовања Републике Азербејџан расписало конкурс за стипендије страним држављанима за академску 2024/2025. годину.

У питању су стипендије за све нивое студија, тј. основне, мастер, докторске, као и за програме основног медицинског образовања и специјализације.

Стипендије покривају трошкове школарине, здравственог осигурања као и месечни новчани износ.

ПРЕУЗМИТЕ:

Чланак Стипендије Владе Републике Азербејџан за академску 2024/2025. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете https://prosveta.gov.rs/vesti/avni-konkurs-za-popunjavanje-izvrsilackog-radnog-mesta-u-ministarstvu-prosvete/ Wed, 07 Feb 2024 08:01:12 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=85790 На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности […]

Чланак Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11462/2023-1 од 28. новембра 2023. године, Министарство просвете оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете.

Радно место које се попуњава: Радно место за послове припреме пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ ЕУ у области образовања, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције

Преузмите документа

Чланак Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима и удружењима за студенте за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2024. години https://prosveta.gov.rs/vesti/javni-konkurs-za-dodelu-dotacija-studentskim-udruzenjima-za-realizaciju-programa-odnosno-delova-programa-od-opsteg-interesa-za-studente-u-2024-godini/ Mon, 05 Feb 2024 11:30:39 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=85769 Министарство просвете расписало је Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2024. години. На овај начин Министарство подржава реализацију програма, односно делова програма од јавног, односно општег интереса за студенте у 2024. години и то за области: информисање студената, остваривање културно-уметничких, односно културно-образовних-забавних […]

Чланак Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима и удружењима за студенте за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2024. години се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Министарство просвете расписало је Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2024. години.

На овај начин Министарство подржава реализацију програма, односно делова програма од јавног, односно општег интереса за студенте у 2024. години и то за области: информисање студената, остваривање културно-уметничких, односно културно-образовних-забавних и спортско-рекреативних активности студената и организовање одмора и опоравка студената.

Учесници конкурса могу бити само непрофитабилна студентска удружења која се баве питањима студентског стандарда у интересу студентске популације и која остварују своје активности од општег интереса на територији Републике Србије.

Учесник конкурса програм, односно делове програма доставља на прописаном Обрасцу.

Програм, односно део програма се доставља у два писмена примерка и у електронском облику (на USB flash меморији), препорученом поштом, на адресу:

Министарство просвете – Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције
Немањина 22-26,
11 000 Београд
са назнаком: „За јавни конкурс“

Рок за подношење пријаве са конкурсном документацијом јесте 15  дана од дана објављивања на званичној интернет страници Министарства просвете и на порталу е-Управе, односно до 20. фербрара 2024. године.

Пријаве са конкурсном документацијом пристигле након  истека овог рока неће се узимати у разматрање.

ПРЕУЗМИТЕ:

Чланак Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима и удружењима за студенте за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2024. години се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Конкурс за упис 224 ученика у први разред Средње школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици за школску 2024/2025. годину https://prosveta.gov.rs/vesti/konkurs-za-upis-224-ucenika-u-prvi-razred-srednje-skole-unutrasnjih-poslova-jakov-nenadovic-u-sremskoj-kamenici-za-skolsku-2024-2025-godinu/ Mon, 05 Feb 2024 11:15:09 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=85765 Одлуком Владе Републике Србије од 19. јануара 2023. године, основана је Средња школа унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици. Такође, Одлуком Владе Школа је одређена као школа од посебног интереса за Републику Србију. Школа  обавља делатност у области средњег образовања и васпитања, а ученици Средње школе унутрашњих послова се школују за образовни профил полицајац, […]

Чланак Конкурс за упис 224 ученика у први разред Средње школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици за школску 2024/2025. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Одлуком Владе Републике Србије од 19. јануара 2023. године, основана је Средња школа унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици.

Такође, Одлуком Владе Школа је одређена као школа од посебног интереса за Републику Србију.

Школа  обавља делатност у области средњег образовања и васпитања, а ученици Средње школе унутрашњих послова се школују за образовни профил полицајац, у трајању од четири године.

Министарство унутрашњих послова ученицима уписаним у Школу обезбеђује смештај и исхрану у интернату, уџбенике, школски прибор, одећу, обућу и другу опрему неопходну за боравак у Школи.

Пријаву на Конкурс родитељ, односно други законски заступник кандидата подноси на обрасцу пријаве (образац се може добити у полицијској станици или преузети са интернет адресе www.ssup.edu.rs), уз осталу документацију, непосредно у Средњој школи унутрашњих послова (Сремска Каменица, ул. Железничка бр. 22) или у полицијској станици, по месту пребивалишта кандидата у року од 20 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕУЗМИТЕ:

 

Чланак Конкурс за упис 224 ученика у први разред Средње школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици за школску 2024/2025. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Јавни конкурс за доделу средстава или недостајућег дела средстава за подстицање програма за финансирање програма од јавног интереса који су подршка ученицима средњих школа и студентима у 2024. години која реализују удружења https://prosveta.gov.rs/vesti/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-ili-nedostajuceg-dela-sredstava-za-podsticanje-programa-za-finansiranje-programa-od-javnog-interesa-koji-su-podrska-ucenicima-srednjih-skola-i-studentima-u-2024-godi/ Fri, 02 Feb 2024 13:19:31 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=85743 Министарство просвете расписује јавни конкурс за доделу средстава или недостајућег дела средстава за подстицање програма за финансирање програма од јавног интереса који су подршка ученицима средњих школа и студентима у 2024. години. Циљеви јавног конкурса су: организовање образовних манифестација у које су укључени млади из региона које обухвата подстицања развоја и стваралаштва младих; организовање сусрета, […]

Чланак Јавни конкурс за доделу средстава или недостајућег дела средстава за подстицање програма за финансирање програма од јавног интереса који су подршка ученицима средњих школа и студентима у 2024. години која реализују удружења се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Министарство просвете расписује јавни конкурс за доделу средстава или недостајућег дела средстава за подстицање програма за финансирање програма од јавног интереса који су подршка ученицима средњих школа и студентима у 2024. години.

Циљеви јавног конкурса су: организовање образовних манифестација у које су укључени млади из региона које обухвата подстицања развоја и стваралаштва младих; организовање сусрета, семинара, округлих столова, трибина, радионица и сличних скупова стручног усавршавања; организација Летње школе европских интеграција и демократизације током које се млади упознају са савременим начином истраживања европских интеграција и процеса демократизације са посебним задржавањем на изградњи државе; демократизација и процес приступа земаља Западног Балкана Европској Унији.

Приоритетне области у којима је планирана финансијска подршка:
1. Подршка ученицима средњих школа и студентима у стицању практичних знања и радних искустава у Републици Србији;
2. Сарадња са привредним организацијама у Републици Србији и земљама Западног Балкана;
3. Сарадња са средњошколским и високошколским институцијама у Републици Србији и земљама Западног Балкана;
4. Пројекти регионалне сарадње – Организација летње школе младих;
5. Пројекти везани за политичко образовање – организација радионица.

Пријаву и предлог програма удружења – учесници конкурса достављају поштом препоручено у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса, до 19. фебруара 2024. године.
са назнаком:

„Јавни конкурс за доделу средстава или недостајућег дела средстава за подстицање програма за финансирање програма од јавног интереса који су подршка ученицима средњих школа и студентима у 2024. години која реализују удружења”
Министарство просвете, VIII спрат, канцеларија број 26,Немањина 22-24, 11000 Београд, за Тијану Тадић

ПРЕУЗМИТЕ:

Чланак Јавни конкурс за доделу средстава или недостајућег дела средстава за подстицање програма за финансирање програма од јавног интереса који су подршка ученицима средњих школа и студентима у 2024. години која реализују удружења се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Водич за запослене у школама – „Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце“ https://prosveta.gov.rs/vesti/vodic-za-zaposlene-u-skolama-vaspitanje-u-funkciji-dobrobiti-i-celovitog-razvoja-dece/ Thu, 01 Feb 2024 12:41:24 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=85689 Министарство просвете је, уз стручну подршку Центра за интерактивну педагогију, израдило Водич за запослене у установама основног и средњег образовања и васпитања „Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце“. Водич је израђен у циљу оснаживања запослених за интегрисање и реализацију васпитне улоге установа образовања и васпитања кроз наставне, ваннаставне и слободне активности, као и […]

Чланак Водич за запослене у школама – „Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце“ се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Министарство просвете је, уз стручну подршку Центра за интерактивну педагогију, израдило Водич за запослене у установама основног и средњег образовања и васпитања „Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце“.

Водич је израђен у циљу оснаживања запослених за интегрисање и реализацију васпитне улоге установа образовања и васпитања кроз наставне, ваннаставне и слободне активности, као и кроз развијање компетенција запослених за васпитну улогу и оснаживање родитеља и старатеља за позитивно дисциплиновање деце, односно васпитавање деце пружањем љубави, подршке и поштовања уз увођење правила, без кажњавања.

У Водичу се налазе и садржаји који доприносе бољем разумевању васпитања деце, као што су: добробит, социјално-емоционални развој и учење деце, развој компетенција деце, вршњачка подршка и њен значај за превенцију вршњачког насиља, и партиципација деце у животу школе.

Појашњава се васпитна функција установа и њен значај за развој детета, установу и друштво, законски и подзаконски оквир, одговорности и могућности деловања установе.

Водич указује како запослени могу подстаћи родитеље да доприносе остваривању васпитне улоге у школској средини.

 

Чланак Водич за запослене у школама – „Васпитање у функцији добробити и целовитог развоја деце“ се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Сутра исплата стипендије за надарене ученике и студенте https://prosveta.gov.rs/vesti/sutra-isplata-stipendije-za-nadarene-ucenike-i-studente/ Tue, 30 Jan 2024 12:26:53 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=85572 Министарство просвете обавештава студенте и ученике кориснике стипендија за изузетно надарене за школску 2023/2024. годину, да ће исплата прве и друге месечне рате стипендија за надарене ученике и студенте у Републици Србији почиње у среду, 31. јануара 2024. године. Износ месечне рате за ученике је 15.000 дин, а за студенте основних и мастер студија је […]

Чланак Сутра исплата стипендије за надарене ученике и студенте се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Министарство просвете обавештава студенте и ученике кориснике стипендија за изузетно надарене за школску 2023/2024. годину, да ће исплата прве и друге месечне рате стипендија за надарене ученике и студенте у Републици Србији почиње у среду, 31. јануара 2024. године.

Износ месечне рате за ученике је 15.000 дин, а за студенте основних и мастер студија је 24.000 дин, за докторанте 30.000 дин месечно.

Министарство просвете стипендираће ове школске године 1.055 изузетно надарених ученика и студената, од којих су 796 студенти основних и мастер студија, 33 докторанти и 226 ученици.

Чланак Сутра исплата стипендије за надарене ученике и студенте се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Сутра исплата ученичких и студентских стипендија и кредита https://prosveta.gov.rs/vesti/sutra-isplata-ucenickih-i-studentskih-stipendija-i-kredita-3/ Mon, 29 Jan 2024 10:10:05 +0000 https://prosveta.gov.rs/?post_type=vesti&p=85492 Исплата треће и четврте месечне рате стипендија и кредита за ученике средњих школа у Републици Србији за школску 2023/2024. годину,  почиње у уторак, 30. јануара 2024. године. Износ месечне рате за ученичке стипендије и кредите је 8.100 динара. У уторак почиње и исплата прве и друге  месечне рате студентских стипендија и кредита за студенте  у Републици […]

Чланак Сутра исплата ученичких и студентских стипендија и кредита се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>
Исплата треће и четврте месечне рате стипендија и кредита за ученике средњих школа у Републици Србији за школску 2023/2024. годину,  почиње у уторак, 30. јануара 2024. године.

Износ месечне рате за ученичке стипендије и кредите је 8.100 динара.

У уторак почиње и исплата прве и друге  месечне рате студентских стипендија и кредита за студенте  у Републици Србији, за школску 2023/2024. годину,  почиње у уторак, 30. јануара 2024. године.

Износ месечне рате за студентске стипендије и кредите је 13.000 динара.

Чланак Сутра исплата ученичких и студентских стипендија и кредита се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

]]>