ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стратегије

Средњорочни план Министарства просвете за период од 2024. до 2026. године за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године

Средњорочни план Министарства просвете за период од 2024. до 2026. године за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године

Стратегијa развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године

Стратегијa развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године Акциони план за период од 2023. до 2026. године за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања до 2030. године Aкциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године Ex post анализа спровођења Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године Први годишњи извештај о имплементацији Акционог плана до 2023. године за остваривање Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године Други годишњи извештај о имплементацији Акционог плана до 2023. године за остваривање Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године
Loading