ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавне набавке 2017 архива

Јавне набавке мале вредности

МВ/У/08/17 – Исхрана студената који се финансирају из буџета Републике Србије, у местима где нема студентских домова и ресторана, датум објаве: 14.11.2017.

МВ/У/07/17 – Систематски и здравствени преглед запослених , датум објаве: 30.10.2017.

МВ/У/06/17 – Исхрана студената који се финансирају из буџета Републике Србије, у местима где нема студентских домова и ресторана , датум објаве: 19.09.2017.

МВ/Д/05/17 – Пнеуматици за службена возила Министарства просвете, науке и технолошког развоја , датум објаве: 05.07.2017.

МВ/У/04/17 штампање и паковање тестова за полагање завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину са обезбеђењем безбедносних процедура у систему, датум објаве: 26.04.2017.

МВ/У/03/17набавкa  услуга објављивања информативних огласа, датум објаве: 28.04.2017.

МВ/У/02/17 јавна набавка услуге редовни и ванредни сервис возила, датум објаве: 24.04.2017.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – услуге

ПП/У/03/17Јавна набавка услуге одржавања финансијског софтвера министарства (софтвер за финансијско пословање NexTBIZ), датум објаве 07.06.2017. 

ПП/У/02/17  јавна набавка компјутерске услуге за спровођење полагања завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017 годину и упис ученика у средњу школу за школску 2017/2018, датум објаве: 24.04.2017.

ПП/У/01/17  јавна набавка услуге одржавање софтвера за подршку рада аналитичара на пројектима које финансира Министарство, датум објаве: 31.03.2017.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – добра

ПП/Д/02/17 – Уџбеници и друге уџбеничке јединице за ученике основног образовања и васпитања  (уџбеници и друге уџбеничке јединице објављене у Каталогу за школске 2016/2017. до 2018/2019. године, које су основне школе изабрале као обавезне, а који су одговарајућим прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом), датум објаве: 21.08.2017.

ПП/Д/01/17 –Уџбеници и друге уџбеничке јединице за ученике основног образовања и васпитања (уџбеници и наставна средстава за ученике основних школа, из уџбеничких комплета објављених у Каталогу за школске 2016/2017. до 2018/2019. године, које су основне школе изабрале као обавезне да ће користити у настави) , датум објаве: 28.06.2017.

Отворени поступак – услуге

ОП/У/01/17 – Банкарске услуге за исплату ученичких и студентских кредита и стипендија и обављање дела стручних послова, за потребе Министарства просвете, науке и технолошког развоја , датум објаве: 19.07.2017.

Отворени поступак – добра

ОП/Д/03/17 – Рачунари и рачунарска опрема у циљу развијања дигиталне писмености и реализације предмета Информатика и рачунарство, као и подршка у остваривању образовно-васпитног рада у целини у школама на територији Републике Србије, датум објаве: 21.06.2017.

ОП/Д/01/17 – Oпремање намештајем Дома ученика средњих школа у Крагујевцу, датум објаве: 30.03.2017.

Отворени поступак – радови

ОП/Р/02/17Изградња Студентског центра Државног универзитета у Новом Пазару, у Сјеници, датум објаве: 04.05.2017.

 Централизоване јавне набавке

ЦЈН 13/2017 – Набавка рачунарске опреме и штампачадатум објаве: 11.12.2017.

ЦЈН 8/2017 – Набавка рачунарског материјала- тонерадатум објаве: 12.12.2017.

ЦЈН 8/2016Набавка услугa асиметричног интернета, датум објаве: 07.12.2017.

ЦЈН 7/2016Набавка услуге одржавања и поправке рачунарске опреме, датум објаве: 12.12.2017.

ЦЈН 5/2016Набавка услуге осигурања имовине, датум објаве: 22.11.2017.

ЦЈН 4/2016 – Централизована јавна набавка осигурања возила , датум објаве: 30.06.2017.

ЦЈН 3/2016 – Набавка услугa мобилне телефоније, датум објаве: 23.11.2017.

Loading