ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Научно-технолошки паркови у Србији

Научно-технолошки парк Београд д.о.о

Научно-технолошки парк Београд” д.о.о. основан је 2015. године одлуком Владе Републике Србије, као организација за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, која у оквиру простора повереног на управљање пружа инфраструктурне и стручне услуге привредним друштвима, научноистраживачким и иновационим организацијама ради њиховог повезивања и што брже примене нових технологија, стварања и пласмана нових производа и услуга на тржишту, у циљу убрзаног технолошког развоја земље, а на основу примера добре међународне праксе у овој области.

Објекат Научно-технолошког парка Београд изградила је Република Србија у оквиру пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“.

Научно-технолошки парк Београд

Предузеће Научно-технолошки парк Београд” д.о.о, Београд чији су оснивачи Република Србија, Град Београд и Универзитет у Београду управља објектом парка  укупне површине 16.446,51 м2. Укупна вредност инвестиције изградње објекта НТ парка је 14.407.656 евра.

У комплексу Научно-технолошког парка Београд су смештени и:

  • Пословно-технолошки инкубатор техничких факултета (BITF), који спроводи програм подршке намењен стартап компанијама
  • Фонд за иновациону делатност- институција, који пружа финансијску подршку кроз Програм раног развоја и друге програме подршке развоју иновација.

Успостављање НТП Београд подржано је од стране пројекта Научно-технолошки парк Београд – нови извозни инструмент Србије, уз подршку Владе Конфедерације Швајцарске (Швајцарског секретаријата за привреду, SECO), у циљу повећања извоза производа и услуга из Републике Србије у високотехнолошким областима. Циљеви пројекта су превасходно били усмерени на стварање НТП као извозног инструмента, на унапређење капацитета парка, промоцију извоза високотехнолошких производа и услуга, као и поспешивање глобализације и умрежености. Пројекат је имплементиран у периоду од 1. јануара 2015. до 31. децембра 2017. године

Научно-технолошки парк Чачак

У оквиру Пројекта проширења Научно-технолошког парка у Чачку, Влада Републике Србије је у сарадњи са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије у својину Републике Србије, а за потребе рада Научно-технолошког парка Чачак, прибавила објекат површине 5.240,00 м2. Вредност инвестиције која се односи на објекат је 270.500.000,00 динара.

Поред адаптације објекта спроведен је и поступак набавке опреме за коју је Влада, преко Министарства просвете, науке и технолошког

Научно-технолошки парк у Чачку

развоја издвојила 60.000.000,00 динара. Друштву са ограниченом одговорношћу Научно-технолошки парк Чачак приступила је Република Србија 4.6.2020. године са оснивачким уделом од 40% у основном капиталу. 

Влада Републике Србије дана 17.12.2020. донела је Закључак бр. 022-10486/2020 којим је усвојен Програм управљања и развоја Друштва са ограниченом одговорношћу Научно-технолошки парк Чачак за период 2020-2025. године.

Научно-технолошки парк Ниш д.о.о

Основни циљ успостављања и развоја Научно-технолошког парка Ниш је убрзани технолошки развој  Региона Јужне и Источне Србије, па самим тим и Републике Србије а све у складу са примерима добре међународне праксе и искуствима НТП Београд као првог научно-технолошког парка у Србији. Улога НТП-а је да привуче домаће и стране иновативне технолошко-развојне компаније, створи услов за развој економије засноване на знању тј., комерцијализацији иновација насталих у процесу истраживања и развоја, поспеши извоз производа и услуга и самим тим ојача конкурентску позицију наше привреде.

Научно-технолошки парк Ниш

Комплекс Научно-технолошког парка у Нишу изграђен је средствима из кредита Европске инвестиционе банке, у оквиру финансијског уговора „Истраживање и развој у јавном сектору“, закљученим између Републике Србије и Европске инвестиционе банке.

Вредност инвестиције, изградње и опремања, Научно технолошког парка доо Ниш, је 12.500.000 евра. НТП Ниш налази се у комплексу техничких факултета Универзитета у Нишу, и изграђен је на парцели површине око 1 ха. Укупна површина објекта је око 14.000 м2. Поред средстава из кредита ЕИБ-а,  Град Ниш пружио је административну подршку и финансирао изградњу недостајуће и унапређење постојеће инфраструктуре сопственим средствима, у вредности преко милион евра.

Научно технолошки парк Нови Сад д.о.о

Научно-технолошки парк Нови Сад

Научно-технолошки парк Нови Сад“ д.о.о. основан је током 2019. године Одлуком Скупштине Аутономне покрајине Војводине. Средствима из кредита Европске инвестиционе банке (ЕИБ), у оквиру финансијског уговора “Истраживање и развој у јавном сектору“, Република Србија изградила је објекат укупне бруто површине од 31.350 m2, док укупна вредност инвестиције износи 24.074.975.00 евра.

НТП Нови Сад започео је са радом у децембру 2021. године.

Loading