ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министарство просвете

Министарство просвете обавља послове државне управе који се односе на истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда, као и допунско образовање деце домаћих држављана у иностранству.

Министарство такође учествује у изградњи, опремању и одржавању објеката предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда од интереса за Републику Србију.

Министарство просвете ради на унапређењу друштвене бриге о надареним ученицима и студентима, као и ученицима и студентима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Министарство врши управни и стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду,

У  надлежности Министарства је и организација, вредновање рада школа и надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети.

Министарство врши признавање јавних исправа стечених у иностранству.

Министарство просвете стварање услове за приступ и реализацију пројеката из делокруга рада Министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

Адреса:
Немањина 22-26, 11000 Београд
ПИБ: 102199748
Матични број: 17329235
Радно време: понедељак – петак од 7:30 до 15:30
Контакт

Министар

Бранко Ружић

Министар просвете

Дипломирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, смер за међународне односе.

У више мандата био је народни посланик у Народној скупштини Републике Србије и Скупштини Државне заједнице Србија и Црна Гора. Био је и члан сталне делегације Народне скупштине Републике Србије у Парламентарној скупштини Савета Европе.

У Влади Србије, 2013. године обављао је функцију министра без портфеља задуженог за европске интеграције у периоду када је усвојен преговарачки оквир, и када су званично отворени преговори Републике Србије и Европске уније.

Обављао је и функцију министра државне управе и локалне самоуправе у Влади Републике Србије од 2017. до 2020. године и министра просвете, науке и технолошког развоја у периоду од 2020. до 2022.  године. За министра просвете изабран је 26. октобра 2022. године.

Бранко Ружић је члан Социјалистичке партије Србије где је обављао функције председника омладине, потпредседника Главног одбора и председника Извршног одбора странке, као и портпарола. Данас је на функцији потпредседника Социјалистичке партије Србије.

Министар је пасионирани навијач Фудбалског клуба „Партизан“, где је од 2009-2014. године обављао функцију потпредседника клуба.

Државни секретари

Помоћници министра

Помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање

Помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

др Елма Елфић

Помоћница министра за унапређивање људских и мањинских права у образовању

Помоћник министра за високо образовање

Помоћник министра за дигитализацију у просвети

Помоћница министра за инспекцијскe послове

Срђан Брајовић

Помоћник министра за финансије

Помоћник министра за ученички и студентски стандард и инвестиције

Помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграције

Секретар Министарства

Секретарка Министарства

Посебни саветници

Посебна саветница министра

Посебни саветник министра

Посебни саветник министра

Посебни саветник министра

Loading