ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министарство просвете

Министарство просвете обавља послове државне управе који се односе на истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда, као и допунско образовање деце домаћих држављана у иностранству.

Министарство такође учествује у изградњи, опремању и одржавању објеката предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда од интереса за Републику Србију.

Министарство просвете ради на унапређењу друштвене бриге о надареним ученицима и студентима, као и ученицима и студентима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Министарство врши управни и стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду,

У  надлежности Министарства је и организација, вредновање рада школа и надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети.

Министарство врши признавање јавних исправа стечених у иностранству.

Министарство просвете стварање услове за приступ и реализацију пројеката из делокруга рада Министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

Адреса:
Немањина 22-26, 11000 Београд
ПИБ: 102199748
Матични број: 17329235
Радно време: понедељак – петак од 7:30 до 15:30
Контакт

Министар

проф. др Славица Ђукић Дејановић

министар

Проф. др Славица Ђукић Дејановић је рођена 1951. године у Рачи. Основну и средњу школу завршила је у Крагујевцу, а Медицински факултет, магистарске, докторске студије и специјализацију из неуропсихијатрије на Медицинском факултету Универзитета у Београду.

У седам мандата била је посланица у Народној скупштини Републике Србије, Савезном парламенту СР Југославије и Државне заједнице Србије и Црне Горе. У прелазној Влади Републике Србије била је министарка за бригу о породици и члан Интерпарламентарне уније.

Обављала је функцију председнице Народне скупштине Републике Србије од 2008. до 2012. године, као и функцију вршиоца дужности председника Републике Србије, од почетка априла до краја маја 2012. године. Од 2012. до 2014. године била је министарка здравља у Влади Републике Србије.

Највећи део своје каријере провела је као редовна професорка, шефица Катедре за психијатрију и проректорка за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу. Од 1982. године, у настави је на предмету „Психијатрија“ на Медицинском факултету у Крагујевцу. Била је најмлађа жена доктор медицинских наука у Шумадији и оснивачица је дневне Психијатријске болнице. Обављала је функцију директорке Клиничко-болничког центра у Крагујевцу у периоду од 1993. до 2000. године, а од 2014. до 2016. године била је директорка Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ у Београду. Од августа 2016. године обавља функцију министрарке без портфеља у Влади Републике Србије задужене за демографију и популациону политику. Од октобра 2020. године обављала је функцију Специјалне саветнице у Влади Републике Србије задужене за имплементацију Агенде УН за одрживи развој до 2030. године.

Ауторка је седам књига, два уџбеника за студенте редовне наставе и један је од аутора три уџбеника за студенте после дипломске наставе. Ауторка је и коауторка преко 200 научних и стручних радова, од којих је, само у последњих пет година, 31 објављен на СЦИ листи. Носилац је признања Психијатријске секције Српског лекарског друштва, Повеље за допринос здравству града Крагујевца, као и Ђурђевданске награде.

Чланица је Удружења психијатара Србије, а обављала је и функцију председнице овог удружења у два мандата.

Државни секретари

Државни секретар

Државнa секретарка

Државни секретар

Помоћници министра

Помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање

Милош Благојевић

Помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Помоћник министра за високо образовање

Помоћник министра за инспекцијскe послове

Помоћник министра за дигитализацију у просвети

Помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграције

Милан Ђинђић

Помоћник министра за финансије

Бранислав Цветковић

Помоћник министра за ученички и студентски стандард и инвестиције

Секретар Министарства

Секретарка Министарства

Шеф кабинета и посебни саветници

Шеф кабинета

Посебни саветник министра

Миодраг Миловановић

Посебни саветник министра

Loading