ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Сектори

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитањe

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3622 317
osnovno@prosveta.gov.rs

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3616 524
srednje@prosveta.gov.rs

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/2643-064
medjunarodna.saradnja@prosveta.gov.rs

Сектор за унапређивање људских и мањинских права у образовању

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3622-317
manjineiljudskaprava@prosveta.gov.rs

Сектор за високо образовање

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/361-92-89

Сектор за дигитализацију у просвети и науци

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/2403 320
sektor.digitalizacija@prosveta.gov.rs

Сектор за инспекцијске послове

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/2404 296
prituzbe-prosvetnainspekcija@prosveta.gov.rs

Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3615 085
investicije@prosveta.gov.rs

Сектор за финансије

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3616 515
milan.djindjic@prosveta.gov.rs

Секретаријат Министарства

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3616 600

Група за интерну ревизију

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/2401 042

Група за медије и комуникацију

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3616 357

Одељење за координацију рада школских управа

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3622 472

Одсек за правне послове

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3610 351
odsekzapravneposlove@prosveta.gov.rs
Loading