ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Сектор за дуално образовање и васпитање

Gabrijela-Grujic

Помоћница министра Габријела Грујић

Сектор за дуално образовање и васпитање планира развој и спроводи мере и активности у области дуалног образовања у складу са усвојеним стратешким документима, међународним конвенцијама и другим актима.

Сектор припрема стручне основе и израђује законе и подзаконске акте из дуалног образовања у средњем стручном образовању, дуалног модела студија у високом образовању,  каријерног вођења и саветовања , као и Националног оквира квалификација Републике Србије (НОКС).

Део надлежности Сектора је прећење примене закона и прописа из ових области, као и процена ефеката увођења дуалног образовања у средњем стручном образовању и високом образовању и НОКС-а у складу са стратешким документима.

У Сектору се прати стање, израђују методологије, анализе, студије, елаборати и извештаји, али  и покрећу иницијативе за решавање питања из ових области,

Делокруг рада Сектора је и унапређивању социјалног партнерства, стручна подршка раду социјалних партнера укључених у процесе дуалног образовања и НОКС – секторска већа, Савет за НОКС, Агенција за квалификације, образовне-васпитне установе у систему дуалног образовања и васпитања и др.

Сектор израђује анализе и припрема предлога за унапређивање уписне политике из области дуалног образовања и васпитања, ради на унапређивању рада запослених у образовно-васпитним установама из области дуалног образовања и васпитања и развија стандарде и нормативе простора, опреме, наставних средстава и сл. 

Сектор пружа подршку развојним иницијативама, координира активности и учешће у програмирању и имплементацији домаћих и међународних пројеката и обавља улогу националне координационе тачке за повезивање НОКС-а са Европским оквиром квалификација.

Ужа унутрашња јединица Сектора је:

  1. Група за дуално образовање и васпитања и национални оквир квалификација.
Loading