ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Изградња образовно-научног центра у Ваљеву на локацији комплекса хотела „Јабланица“

НАЗИВ ПРОГРАМА: Изградња образовно-научног центра у Ваљеву на локацији комплекса хотела „Јабланица“

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет РС

КОРИСНИК: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Оснивање и изградња Образовно-научног центра у Ваљеву ради обезбеђивања услова за унапређење образовних постигнућа на свим нивоима доуниверзитетског образовања, за научноистраживачки рад младих научника истраживача и др.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У ОКВИРУ ПРОГРАМА: На основу Одлуке Владе РС о оснивању образовно – истражиачког центра реализују се све активности (решавање имовинско-правних односа, израда техничке домкументације, изградња и опремање објекта) које ће омогућити рад центра у складу са усвојеним стандардима.

БУЏЕТ: 259.800.000 динара

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 2021-2024

Loading