ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе

НАЗИВ ПРОГРАМА: Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе

ЦИЉ: Обезбеђивање бесплатних уџбеника за одговарајуће категорије ученика основних школа, односно обезбеђивање доступности публикација од значаја за образовање и васпитање у оквиру школских библиотека и библиотека допунских школа у иностранству

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  Буџет/ Финансијски план МПНТР

БУЏЕТ: 700.000.000 динара

КОРИСНИК: Образовно-васпитне установе- основне школе

ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПУБЛИКАЦИЈА: Листа публикација за богаћење библиотечког фонда библиотека основних школа

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ:   јануар – децембар 2021. године

Loading