ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Пројекат „Образовање за социјалну инклузију“

НАЗИВ ПРОГРАМА: Пројекат „Образовање за социјалну инклузију“

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Оквирни споразум о зајму број F/P 1746 (2011), закључен између Републике Србије и Развојне банке Савета Европе

КОРИСНИК: Република СрбијаМинистарство просвете, науке и технолошког развоја

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Побољшање приступа државним домовима, као и унапрeђење животних, безбедносних и хигијенских услова у државним домовима за смештај средњошколаца и студената

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У ОКВИРУ ПРОГРАМА: Изградња/реконструкција и опремање ученичких и студентских домова. У периоду од 2013. до 2019. године, изграђено је (реконструисано и дограђено) и опремљено укупно тринаест домова за смештај ученика и студената. Седам домова за ученике средњих школа (Свилајнац, Трстеник, Крагујевац, Чачак, Шабац, Лесковац, Београд) и шест студентских домова (Крагујевац, Суботица, Чачак, Ужице, Палић, Београд). У току су радови на изградњи и опремању домова ученика у Сјеници, Пожаревцу и Београду и студентском одмаралишту на Палићу

БУЏЕТ: 50.000.000 евра (од чега 28.500.000 евра зајам, а 21.500.000 евра неновчана и новчана контрибуција Републике Србије)

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: децембар 2012. – децембар 2022.

Loading