ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Дигитална школа

Како би основне и средње школе на што бољи начин могле да искористе потенцијал дигиталних технологија за реализацију наставе и учења, али и свих осталих школских процеса, потребна је подршка развојном планирању и осигурању квалитета образовања и васпитања у дигиталном сегменту.

Јачање капацитета школа за развојно планирање базира се на свеобухватном приступу и аналитичком оквиру који посматра школу у целини кроз области:

  • руковођење,
  • инфраструктура и опрема,
  • континуирани професионални развој,
  • настава и учење,
  • вредновање и
  • дигитална компетенција ученика.

Планирана је обухватнија и унапређена примена школама доступног Селфи инструмената за самовредновање дигиталних капацитета образовне установе и спровођење спољашњег вредновања. На подацима заснован и добро припремљен Развојни план установе представља основ за спровођење конкретних мера и активности школе у наведеним областима.

Ради достизања наведеног циља у плану је реализација следећих активности:

  • Повећање степена примене Селфи инструмента у процесу самовредновања дигиталног капацитета образовне установе кроз спровођење обука, реализацију пилот пројеката, истраживања и организовање стручних догађаја;
  • Јачање капацитета школа за израду дигиталног сегмента Развојног плана установе базираног на Селфи школском извештају кроз креирање обука и израду платформе са материјалима за подршку процесу развојног планирања;
  • Увођење Европског програма „Дигитална школа“ који омогућава препознавање и означавање школа које су лидери у сфери дигиталне трансформације – одговорне примене дигиталне технологије у циљу унапређења како наставе и учења, тако и свих осталих школских процеса.
Loading