ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ИТ инфраструктура

Образовни систем, а самим тим и школе као образовне установе налазе се пред изазовом да створе образовно окружење које ће допринети развоју креативних, добро информисаних и дигитално компетентних појединаца.

Информационо-комуникационе технологије су оруђе које би требало да олакша постизање ових циљева.

Оне омогућавају додатне прилике за учење како на различитим нивоима формалног образовања, тако и у контексту целоживотног учења.

Упоредо континуираном применом дигиталних технологија унапређује се процес конструкције и примене знања. Дигиталне технологије имају потенцијал да допринесу идеји праведности у образовању, креирајући прилике за учење управо за оне ученике који су у ризику од сиромаштва и социјалне искључености.

Опремљеност школа одговарајућом ИКТ инфраструктуром, поседовање уређаја и повезаност на интернет, али и флексибилност физичког простора током коришћења технологије престављају основне предуслове за реализацију иновативних приступа настави и учењу.

Loading